Nejen se studijními problémy studentům FZV pomáhá Simona Konečná

Simona Konečná.
Foto: archiv S. Konečné
Tuesday 2 November 2021, 12:00 – Text: Martin Višňa

Studenti Fakulty zdravotnických věd UP mají svého nového zástupce, na kterého se mohou obracet, pokud během studia narazí na nějaký problém – ať už se samotného studia týká přímo či nepřímo. Po Jiřím Kozlovi, který byl jako vůbec první studentský zástupce na FZV ku pomoci do června, byla do funkce vybrána studentka programu Radiologická asistence Simona Konečná.

Svou nominaci si zasloužila mimo jiné tím, že se v době jarního znovuvyhlášení pracovní povinnosti pro studenty zdravotnických oborů kvůli epidemii covidu-19 významně zapojila do informování studentů.

„Bylo to období plné zmatků. Napadlo mě využít fakultní instagram, který spravuji, a s pomocí Jirky Kozla a předsedkyně Studentského spolku FZV UP Jany Kozlovské jsme vytvořili příspěvek Studenti studentům, ve kterém jsme popsali zkušenosti z předcházející pracovní povinnosti. Studenti se na mě začali obracet s dotazy a já pro ně hledala odpovědi. V ten moment jsem si uvědomila, že je to něco, co bych chtěla dělat i nadále. Jirka mě v tom podpořil, jeho návrh pak schválil i Studentský spolek a vedení fakulty, což mě velmi potěšilo,“ uvedla Simona Konečná, která se kromě jiného podílí například i na organizaci Souboje fakult v darování krve, jehož druhý ročník právě odstartoval.

Studenti se na ni mohou obracet – se zárukou zachování anonymity – se studijními i nestudijními záležitostmi, a to na e-mailu zastupcefzv@upol.cz.

„Ráda podpořím podněty, které by studentům zjednodušily studium nebo zlepšily kvalitu výuky. Chtěla bych se i zaměřit na oživení dění na naší fakultě a pořádat více akcí, jako je Souboj fakult v darování krve. Také bych ráda motivovala naše studenty, aby se více zapojovali do organizace těchto akcí a měli chuť na fakultě vytvořit něco nového,“ přiblížila s tím, že první dotazy, které jí po zvolení přišly, se týkaly zkoušek. „Jsem zvědavá, co přinese tento akademický rok. Zastávám názor, že každý problém má své řešení. Má funkce zaručuje anonymitu, a proto doufám, že se studenti nebudou bát na mě s čímkoliv obrátit,“ dodala Simona Konečná.

Institut studentského zástupce na Fakultě zdravotnických věd UP ustanovil Akademický senát FZV UP vloni na podzim. Nejvhodnějšího kandidáta pro tuto „spojku k vedení fakulty“ v záležitostech, které je třeba operativně řešit, následně vybrali členové Studentského spolku FZV UP. Prvním studentským zástupcem se stal Jiří Kozel, tehdy student navazujícího magisterského programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice.

„Tato funkce se ukázala velice prospěšnou nejen pro studenty fakulty, ale i jako zpětná vazba pro její vedení. Studenti se na mě obraceli převážně s podněty ohledně výuky a situací spojenou s protiepidemickými opatřeními. Jako velký úspěch považuji vytvoření anonymního dotazníku, ve kterém se studenti mohli vyjádřit ke svému studiu a prostředí na fakultě, čímž se dal podnět k zajímavým debatám s vedením fakulty a přednosty ústavů. Velmi si cením spolupráce při řešení jednotlivých problémů a vnímám také pozitivní změnu u studentů, kteří se chtějí podílet na zlepšení chodu fakulty a přicházejí s inovativními nápady. Simoně, která již během mého působení pomáhala s informovaností mezi studenty, přeji spoustu sil a elánu,“ shrnul své angažmá Jiří Kozel, nyní již absolvent FZV a doktorand na ostravské lékařské fakultě.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)