Nemocniční kaplani absolvovali kurz na teologické fakultě

Foto: Roman Nehera, ado.cz
Monday 12 September 2022, 15:00 – Text: (vim)

Závěrečnými zkouškami se o víkendu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP završil roční kurz Nemocniční kaplan, absolvovala jej třicítka účastníků nejen z olomoucké arcidiecéze, ale i z dalších koutů země. Absolventi si osvojili dovednosti a praktické zkušenosti nezbytné pro vykonávání pastorační péče především v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb. Na výuce, která zahrnovala mimo jiné témata z oblasti medicíny, pastorace a spirituality ve zdravotnictví či rozvoje komunikačních dovedností, se podíleli nejen vyučující z CMTF UP, ale také z Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc a několika dalších zdravotnických zařízení, praxe účastníků probíhala vedle nemocnic také v kamenných a mobilních hospicích. Na kurzu spolupracovala i Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice. Garantem kurzu byl Damián Němec z katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)