Nominujte dobrovolníky do soutěže o cenu rektora

Grafika: Žurnál UP
Monday 15 May 2023, 11:00 – Text: Ivana Pustějovská

Dělat něco pro druhé nad rámec svých povinností, věnovat svůj volný čas i energii pro zlepšení světa kolem nás není úplně samozřejmé. Ale bez dobrovolníků by spousta služeb, akcí i organizací mohla fungovat jen stěží. Univerzita proto klade na dobrovolnictví velký důraz a podporuje ho i každoročním vyhlášením soutěže o Cenu rektora pro dobrovolníky z řad studentů, absolventů a pracovníků Univerzity Palackého. Právě nyní je možné navrhovat budoucí laureáty této ceny.

Cena rektora pro dobrovolníky se uděluje od roku 2017 studentům a zaměstnancům UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví, kterých dosáhli v příslušném akademickém roce.

„Myslím, že události z poslední doby, ať už to byla pandemie covidu-19 nebo válka, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, jasně ukázaly, jaký smysl dobrovolnická práce má a jak je potřebná. Jsem velmi rád, že každým rokem přibývá studentů i zaměstnanců naší univerzity, kteří se do těchto aktivit zapojují,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Dobrovolníka nominuje organizace, u které vykonává dobrovolnickou činnost, Dobrovolnické centrum UP nebo zaměstnanci či studenti UP.

„Komise složená ze zástupců UP bude hodnotit zaslané návrhy v oblastech dobrovolnictví: děti a mládež, životní prostředí, sociální služby, kultura, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, univerzitní akce, rozvojová spolupráce, humanitární pomoc a mezinárodní dobrovolnictví. Laureáty ceny poté představíme na univerzitním festivalu MEET UP v září 2023,“ doplnila manažerka Dobrovolnického centra UP Vladimíra Sedláčková.

Návrhy na nominaci dobrovolníka se přijímají do 31. srpna 2023. Nominační list je k vyplnění zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)