Nové monografie seznamují s aktuální léčbou hematologických onemocnění

Autoři Vít Procházka a Peter Rohoň.
Foto: Velena Mazochová
Tuesday 22 August 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Hned dva nové tituly vydali autoři z Hemato-onkologické kliniky lékařské fakulty. Monografie Petera Rohoně a Víta Procházky jsou věnovány současným trendům v léčbě vybraných nádorových onemocnění krve. 

Podle Petera Rohoně, autora publikace Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění, představuje hematologie velmi dynamické odvětví medicíny. „Je to způsobeno hlavně výrazným nárůstem poznatků z oblasti molekulární biologie a poodhalením etiopatogeneze některých krevních chorob. Důležitým momentem při vzniku publikace byla snaha přiblížit stručným a přehledným způsobem základní informace o léčebných možnostech a nových lécích všem těm, kteří denně pečují o hematologické pacienty,“ uvedl Peter Rohoň.

Nové molekuly i indikace

Jeho publikace přináší teoretické pohledy na účinky nových léčiv a ve formě krátkých kazuistik nabízí také praktické zkušenosti z reálné klinické praxe. Hlavní pozornost věnoval kolektiv autorů hemato-onkologickým onemocněním, jako jsou leukemie, myelodysplastický syndrom, lymfomy nebo mnohočetný myelom, které doplňují aktuální poznatky z oblasti transplantace kmenových buněk. 

„Kniha se věnuje moderní léčbě a poukazuje na důležité nové molekuly nebo nové indikace známých léčiv využívaných pro jednotlivé vybrané skupiny hematologických chorob z různých pohledů, například z hlediska mechanismů účinku, dávkování nebo nežádoucích účinků. Zároveň obsahuje i stručný pohled do budoucnosti terapie hemato-onkologických chorob,“ přiblížil Peter Rohoň.

Publikace je určena všem zájemcům o současné směry léčby zhoubných onemocnění krve. „Určitě bude užitečná pro hematology, internisty, praktické lékaře, farmaceuty nebo laboratorní pracovníky, kteří jsou denně konfrontováni s hematologickou léčbou z různých úhlů pohledu,“ doplnil Peter Rohoň.

Průřez moderní hemato-onkologií 

Monografie Folikulární lymfom, pod níž je podepsán Vít Procházka, nese název nádorového onemocnění, vznikajícího z buněk lymfatického systému. V České republice je druhým nejčastějším typem z rodiny tzv. ne-Hodgkinových lymfomů. „Souborná monografie na toto téma nevyšla v českém prostředí již 15 let, proto jsme cítili, že je nejvyšší čas vytvořit moderní publikaci zachycující trendy v diagnostice i terapii této nemoci.  Mým cílem bylo vybrat témata kapitol tak, aby kniha představovala průřez moderní hemato-onkologií,“ uvedl Vít Procházka.

Jak zdůraznil, současná hemato-onkologie je ryze týmová práce. „V léčbě nemocného hraje lékař sice důležitou, ale přeci jen jednu z mnoha rolí. Jsme zcela závislí na pomoci patologů, molekulárních biologů, radiologů a dalších expertů, bez nichž bychom nebyli schopni léčebných rozhodnutí hodných 21. století. Týmově jsme se snažili postupovat i při přípravě publikace a bylo mi ctí spolupracovat se spoluautory s obrovským odborným renomé a hlubokým vhledem do problematiky,“ zdůraznil Vít Procházka.

Česká onkologie udělala podle něj za poslední roky výrazný pokrok nejen v terapii, ale i v rozvoji celostního pojetí péče o onkologicky nemocného. „Léčba pacienta s lymfomem nezahrnuje jen terapii nemoci, ale také nutnost podpůrné, psychologické a někdy i paliativní péče. Tyto aspekty zatím nebyly v podobně laděných monografiích příliš diskutovány. Zároveň mám radost, že vznikly kapitoly popisující genetiku nádoru a komunikaci nádorové buňky s mikroprostředím, protože tyto poznatky jsou základem k pochopení fungování nových léčiv, která přicházejí do klinické praxe,“ doplnil Vít Procházka. Jeho nová publikace je primárně určena hematologům a onkologům, jak ale doufá, neodradí ani studenty medicíny nebo zdravotní sestry na hematologických a onkologických odděleních. „Kniha navíc není pouze o folikulárním lymfomu, některé kapitoly mají značný přesah do obecné hemato-onkologické praxe,“ dodal Vít Procházka. 

Monografie Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění a Folikulární lymfom vydala v letošním roce Mladá fronta v edici Postgraduální medicína.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)