Nové otázky odhalí rizikové řidiče už v autoškole. Psychologové hledají adepty na testování

Foto: noveotazky.cz
Thursday 1 February 2024, 11:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Novou součástí teoretické zkoušky pro žadatele o řidičské oprávnění by měly být v horizontu dvou let videoklipy zaměřené na vnímání a předvídání rizika, které předpoví míru rizikového chování řidiče v reálném provozu. Návrh nových testů pro ministerstvo dopravy připravuje ve spolupráci s psychology z Univerzity Palackého Asociace autoškol České republiky. Nyní se hledají pro testování videí dobrovolníci.

Systém zkoušek při žádosti o řidičský průkaz se dlouhá léta zásadně neměnil. „Celá řada stávajících otázek není aktuální, případně se zaměřuje na detaily různých zákonných norem, které přímo nesouvisí s bezpečnostní silničního provozu. Nové otázky a celou koncepci testování proto zaměřujeme na ty znalosti a dovednosti začínajících řidičů, které jsou klíčové pro bezpečné řízení,“ vysvětluje Matúš Šucha z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Nový způsob testování v autoškolách by mohl být zaveden do praxe v letech 2025 až 2026.

Cílem je podle něj minimalizovat otázky, které ověřují schopnost uchazeče naučit se odpovědi nazpaměť, a přidat více dynamických úkolů blízkých reálným situacím. V reálných dopravních záběrech z Česka či v animovaných modelových situacích tak student autoškoly například označí místo, které je podle něj kritické. „Tyto změny by měly pomoci snížit počet nehod zaviněných začínajícími řidiči, a zvýšit tak bezpečnost v dopravě,“ doplnil Šucha.

Na přípravě nových testů do autoškol se podílí především Ministerstvo dopravy ČR, které je zodpovědné za provádění výuky a zkoušení nových řidičů. S obsahem nových otázek a úkolů pomáhá Asociace autoškol České republiky. Všechny aktuální informace o nových otázkách jsou dostupné na stránkách nove-testy-autoskola.upol.cz nebo noveotazky.cz.

Podle místopředsedy Asociace autoškol České republiky Jiřího Novotného je zapotřebí vyvíjet nový způsob výuky a výcviku nových řidičů nejen v souvislosti s nárůstem počtu vozidel, hustoty provozu či náročnosti dopravního prostředí. „Dnešní doba nabízí technologie, které lze vhodně aplikovat do procesu vzdělávání řidičů, a možnosti, jak nasbírat zkušenosti s riziky na silnicích ještě před tím, než se s nimi setkáme v reálném provozu. Statický obrázek je zaměřený pouze na znalost pravidel, nicméně v reálném provozu máme mnohdy jen zlomek vteřiny na to se správně rozhodnout. Natočené a zanimované scény nám nabízí novou možnost, jak se ptát na nastalou situaci. Jestliže aplikace na vnímání rizik zabrání možné nehodě, věřím, že náročnost zkoušky ocení i žadatelé,“ dodává.

Psychologové z Univerzity Palackého nyní ověřují, jestli nově koncipovaná zkouška opravdu funguje a má potenciál rozlišovat mezi dobře připravenými a bezpečnými řidiči a těmi, kteří jsou rizikoví a potřebují další výcvik a vzdělávání. Aby ministerstvu dopravy doporučili co nejvhodnější typy videoklipů pro prostředí České republiky, hledají pro jejich otestování dobrovolníky.

„Sháníme 120 běžných českých řidičů, kteří mají řidičský průkaz skupiny B minimálně 3 roky a aspoň občas, například jednou týdně, usednou za volant. Samotné testování zabere přibližně 90 minut a řidič se dozví, jak v daných situacích uspěl a jaké má předpoklady pro bezpečné řízení, případně na které oblasti by se měl zaměřit,“ upřesnil Šucha. Pro každého testovacího řidiče je připravena poukázka do olomouckého kina Metropol či vybraných knihkupectví v Olomouci.

Dopravní psychologii a bezpečnosti silničního provozu se ve spolupráci s Asociací autoškol ČR a ministerstvem dopravy katedra psychologie Filozofické fakulty UP věnuje dlouhodobě. „V minulosti jsme se například věnovali bezpečnosti a asistenčním systémům ve vozidlech. Na problematiku řidičů a bezpečnosti na našich silnicích se chceme zaměřovat i v budoucnu,“ uzavřel Šucha.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)