Nový děkan CMTF Vít Hušek převzal jmenovací dekret

Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 10 August 2022, 13:32 – Text: Milada Křížková Hronová

Rektor Univerzity Palackého Martin Procházka dnes společně s předsedou Akademického senátu UP Jiřím Langerem přijal nově zvoleného děkana Víta Huška a předal mu jmenovací dekret. Docent Hušek se vedení cyrilometodějské teologické fakulty ujme 14. září.

Rektor Martin Procházka poblahopřál Vítu Huškovi ke zvolení. „Gratuluji velmi ke zvolení a přeji hodně úspěchů ve funkci děkana Cyrilometodějské teologické fakulty UP,“ uvedl.

Akademický senát CMTF volil nového děkana v dubnu. Nadpoloviční většinu nutnou ke zvolení získal ve volbě, které se zúčastnili tři kandidáti, ve třetím kole Vít Hušek. Pro stávajícího proděkana v týmu děkana Petera Tavela hlasovalo devět z jedenácti senátorů. Pozitivně se poté k volbě vyjádřila i Kongregace pro katolickou výchovu v Římě, která v souladu s církevněprávními předpisy výsledkek volby schvaluje.

Vít Hušek již dříve uvedl, že chce navázat na všechno dobré, co se podařilo vykonat na fakultě za současného děkana Petera Tavela a jeho předchůdkyně Ivany Vlkové. „Neslibuji žádné revoluční změny. Ve všech klíčových oblastech, jako je studium, věda a třetí role fakulty, budeme pokračovat dále. I v době, kdy ve společnosti očekáváme řadu změn, chci našim studentům a zaměstnancům garantovat základní jistoty a pokračovat ve stabilizaci fakulty,“ řekl.

Vít Hušek působí na katedře filozofie a patrologie a je vedoucím Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP. Ve vedení fakulty působil jako proděkan tři volební období. Je absolventem CMTF UP a FF UP. Zahraniční zkušenosti získal během stáží na Institut Catholique de Paris a Katolische Universität Eichstätt. Docentem v oboru Teologie byl jmenován v roce 2017. Ve své odborné práci se věnuje raně křesťanské literatuře a dějinám křesťanského myšlení. Je členem Vědecké rady CMTF UP, Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, také několika oborových rad na CMTF UP a Husitské teologické fakultě UK. Stává se tak sedmým děkanem od znovuobnovení fakulty v roce 1990. Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP povede do září roku 2026.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)