O překladu, tlumočení i o tom, jak se člověk učí cizí jazyk. Univerzitu navštívil Michael Žantovský

Michael Žantovský vystoupil nejprve v aule pedagogické fakulty, poté přednášel v Americkém centru Olomouc.
Fotogalerie: Vojtěch Duda
Tuesday 25 October 2022, 15:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Ve světě jazyka jsou překladatelé něco jako převozníci, kteří dopravují více méně zachované obsahy mezi jazykovými konkurenty a jazykovými krajinami, řekl ve své přednášce na Univerzitě Palackého překladatel, diplomat, politik a výkonný ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Zájemci se s ním mohli potkat v aule pedagogické fakulty a poté i v Americkém centru Olomouc.

Michael Žantovský se zabývá profesionálně angličtinou asi půl století, přeložil víc než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie i dramatu. Působil i jako kabinový tlumočník. Angličtinu po desetiletí používá ve své každodenní práci jako novinář, publicista, diplomat a politik. Mimo jiné přispíval do samizdatového tisku a od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Při tom všem jedním dechem říká, že v životě neabsolvoval jedinou hodinu angličtiny a také že za kontakt s angličtinou je vděčný v první řadě své matce, která celý život z angličtiny a z němčiny překládala.  

V aule pedagogické fakulty hovořil o překladatelství, svobodě projevu výrazu, vzpomněl i na své počátky v této oblasti, tedy na to, jak se angličtinu sám naučil. Ve svých vzpomínkách se nejprve vrátil do dětských let a poté do období vysokoškolského studia psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Vrátil se do doby, kdy jeho studium narušily protesty na strahovských kolejích, události pražského jara a nakonec invaze vojsk Varšavské smlouvy. Také do doby, kdy se spolužáky vycestoval do Holandska, kde se ho ujali kolegové z partnerské Univerzity v Groningenu. Zmínil i následné dva semestry studia v Kanadě.

„Problém byl v tom, že jsem v té době ještě furt anglicky neuměl. Objevil jsem ale docela důležitou věc o jazyce, pro kterou dodnes nemám úplné vysvětlení. Chodil jsem na přednášky a dlouho jsem nerozuměl ničemu. Zhruba po třech měsících jsem jednou přišel na přednášku a zjistil jsem, že rozumím prakticky všemu. Tehdy jsem pochopil, že osvojení jazyka není zřejmě věcí pozvolného učení, ale spíš skokovou záležitostí, kdy do sebe kolečka najednou zapadnou a před člověkem se otevře zcela nový svět,“ uvedl Michal Žantovský, který se v tomto období rozhodl, že se jazykem začne zabývat víc.

Svou diplomovou práci nazval Překlad jako řešení problému, přičemž teoretickým vodítkem mu byly práce o generativní a transformativní gramatice známého amerického lingvisty Noama Chomského.

„Jeho hypotéza, že všechny jazyky se řídí množinou formálních pravidel, která umožňuje jejich rychlé osvojení, konvenovala mému osobnímu poznatku o skokové trajektorii při poznávání jazyka. Při současném studiu evoluční biologie jsem došel k závěru, že jde pravděpodobně o evolučně získanou vrozenou schopnost. Člověk nemůže vědět, do jakého jazyka se narodí, ale učení na základě vrozených struktur zaručuje, že se dítě naučí jakýkoliv jazyk,“ dodal známý překladatel.

K jeho prvním překladům patřil román Hotel Arthura Haileyho, na němž pracoval společně s matkou. „Předala mi pár cenných poznatků. Jednak vědomí, že pro překládání je dobrá znalost cizího jazyka prospěšná, ale dobrá znalost vlastního jazyka nezbytná. A že ta nejdůležitější vlastnost dobrého překladatele je těžký zadek. Překlad je důležité vysedět.“ O více než třicet let později, když pak společně se svou dcerou přeložil její první knihu, předal Michael Žantovský matčiny poznatky své dceři. A dospěl tak k pocitu, že rodinné řemeslo je v bezpečí.

Ve své řeči na Univerzitě Palackého zdůraznil, že jazyk, naše řeč, ať už mluvená či psaná, je utvářen prostorem a časem.  „Ve světě jazyka jsou překladatelé jacísi převozníci, kteří dopravují více méně zachované obsahy mezi jazykovými konkurenty a jazykovými krajinami. Veškeré omezování svobody projevu výrazu, zejména v literárním oboru podle mého názoru škodí. Je však potřebné říci, že člověk vědom si své svobody, než se do překladu díla pustí, měl by si uvědomit a zvážit kontextové, sociologické, psychologické roviny, které před něj staví text jako překážky. Měl by k nim přihlížet, než překlad uskuteční, ale neměl by se jimi nechat omezovat.“

Michael Žantovský vystoupil nejprve v aule PdF s přednáškou Víc než jazyk: O rokenrolu, generativních gramatikách a kulturních válkach. Poté přednášel v Americkém centru Olomouc na téma Ani peklo, ani ráj: válka o duši Spojených států.

Michael Žantovský, výkonný ředitel Knihovny Václava Havla, překladatel, diplomat a politik, vystudoval psychologii na UK v Praze. Během své kariéry se podílel na založení Občanského fóra. Byl velvyslancem ve Spojených státech amerických, v Izraeli a ve Velké Británii. Mimo jiné působil jako mluvčí Václava Havla a je i autorem rozsáhlého životopisu zesnulého prezidenta Havel (2014), který vyšel v češtině, angličtině a více než desítce dalších jazyků. Michael Žantovský též napsal knihu o životě a díle Woodyho Allena. V roce 2008 vydal román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)