Ochrana a podpora zdraví. Fakulta zdravotnických věd otevírá nový program pro doktorandy

Foto: Vojtěch Duda
Tuesday 6 December 2022, 12:30 – Text: David Kresta

Fakulta zdravotnických věd UP vzdělává především budoucí bakaláře a magistry, v příštím roce však plánuje obohatit také nabídku doktorských studijních programů. Nově se zájemci budou moci vzdělávat v oblasti ochrany a podpory zdraví a realizovat programy v oblasti zdravotní a sociální péče.

Dosud má fakulta zdravotnických věd pouze jeden doktorský studijní program, od příštího roku se k Ošetřovatelství přidá Ochrana a podpora zdraví. „Jedná se o velmi progresivní studijní program, samotné téma je navíc vysoce akcentované i vzhledem k tomu, co celý svět prožíval v uplynulých letech. Pandemie covidu nám ukázala, jak jsme zranitelní. Podpora a ochrana zdraví a prevence nemocí jsou základní přístupy v ovlivnění nepříznivého zdravotního stavu populace v České republice. Je potřeba zlepšit zdravotní gramotnost u nás, která je v současnosti nízká, což se odráží i ve stagnaci doby života ve zdraví. Absolventi našeho studijního programu budou mít možnost prohlubovat pozitivní a vyloučit nebo mírnit negativní dopady na zdraví celé populace nebo různých, zejména zranitelných skupin obyvatel,“ upozornil garant oboru, proděkan pro strategické řízení a kvalitu Ondřej Holý.

Náplní studijního programu bude výchova odborníků v podpoře i ochraně zdraví, v preventivních přístupech, v oblasti zdravotní gramotnosti, managementu ve zdravotnictví včetně ekonomických a právních aspektů. „Chceme vychovat odborníky, kteří budou aktivně spolupracovat na strategiích Světové zdravotnické organizace, Evropské unie i na národních strategiích a budou schopni je převést do praxe, ale kteří se budou moci i dále vzdělávat. Nový studijní program je tak přirozeným vyústěním a propojením vysokoškolského vzdělávání s vědecko-výzkumnou činností a praxí,“ shrnul Ondřej Holý.

Vedení fakulty chce doktorský studijní program Ochrana a podpora zdraví otevřít v akademickém roce 2023/24. Přijímací zkoušky pro prezenční i kombinovanou formu studia se uskuteční příští rok v červnu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)