Odborníci se v Olomouci věnovali léčbě hematologických nádorů u seniorů

Mezi hosty letošního hematologického sjezdu byli (zleva) Pavel Klener z pražské 1. Interní kliniky a David Chiron z Univerzity v Nantes.
Foto: Velena Mazochová
Thursday 1 June 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Přednášky, výsledky výzkumů a odborné diskuze k terapii chorob krvetvorby u seniorů naplnily třídenní program letošních Olomouckých hematologických dnů. Zúčastnilo se jich na sedm stovek odborníků z České republiky, Francie, Slovenska, Rakouska a Dánska. Kongresu předcházel druhý ročník Pacientského dne, věnovaný 20. výročí zahájení transplantačního programu na Hemato-onkologické klinice v Olomouci. 

 „Populace stárne, seniorů přibývá a my pro ně máme nové léky. Je přitom třeba zvážit, jak a koho léčit a jak vybrat správnou terapii, která je velmi účinná, ale finančně nesmírně náročná. Musíme proto vybírat vhodného pacienta, kterému daný lék podle různých kritérií skutečně pomůže,“ vysvětlil volbu ústředního tématu prezident sjezdu a proděkan lékařské fakulty Tomáš Papajík.

 

Aktuálním tématům hematologické klinické i laboratorní praxe bylo věnováno několik přednáškových bloků, postgraduálních sekcí a satelitních sympozií.  Významnou částí programu bylo mezinárocní Symposium on Advances in Molecular Hematology, které už podesáté nabídlo seznámení s výsledky významných českých a zahraničních pracovišť. „Je zaměřeno zejména na preklinický a experimentální výzkum a slouží především k navázání mezinárodní spolupráce,“ uvedl Tomáš Papajík. Jak doplnil, už potřetí mohli olomoučtí hematologové přivítat své francouzské kolegy, s nimiž dlouhodobě spolupracují. „S Davidem Chironem a jeho spolupracovníky z významného centra hematologického výzkumu Univerzity v Nantes máme velmi dobrou spolupráci v oblasti maligních lymfomů. Aktuálně dáváme dohromady multicentrickou studii, výměnu výzkumných výsledků, případně i doktorandů,“ uvedl Tomáš Papajík.

Pozvání k účasti v mezinárodním sympoziu přijal I Pavel Klener z 1. Interní kliniky LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který olomoucký sjezd hematologů zhodnotil jako dlouhodobě významnou odbornou událost. „Nejdůležitější jsou kontakty, a v tomto smyslu jde o excelentní každoroční akci. Letošní téma hematologie a léčby seniorů je navíc extrémně důležitá problematika, kterou se na našem pracovišti zabýváme experimentálně i klinicky. S rostoucím věkem pacientů je to budoucnost hematologie,“ uvedl Pavel Klener.

 

V předvečer kongresu se i letos uskutečnil Pacientský den, na němž se sešlo přes 250 pacientů a jejich rodinných příslušníků. Do jeho programu bylo zařazeno i setkání pacienta a jeho dárce z Českého národního registru dárců kostní dřeně. „Pozornost byla věnována zároveň náboru nových dárců, zejména z řad studentů. Právě oni jsou jednou z cílových skupin náboru – jako mladí, zdraví a motivovaní lidé, kteří chtějí pomoci,“ doplnil Tomáš Papajík. 

XXXI. Olomoucké hematologické dny, jejichž součástí byla také konference zdravotních sester a laborantů, uspořádala Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL ve spolupráci s Nadací Haimaom – nadace na podporu transplantace kostní dřeně a Sekcí onkologie České asociace sester.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)