Odborníci z PřF se podílí na vývoji nových metod monitorování dopadů zemědělské politiky EU

Foto: EurekAlert!
Tuesday 22 October 2019, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Lépe monitorovat dopady zemědělské politiky Evropské unie na přírodní, sociální a kulturní hodnoty ve venkovských oblastech umožní nové metody a modely, které v rámci mezinárodního projektu BESTMAP vytváří odborníci z několika zemí. Nové postupy budou zapracovány do chystané webové aplikace a jejich testování je plánováno i v České republice. Na projektu se podílí katedra ekologie a životního prostředí z přírodovědecké fakulty.

Téměř polovinu území EU tvoří zemědělská půda. Obživa více než deseti milionů zemědělců a udržitelnost agroekosystémů, včetně produkce potravin, bioenergie, vody, ukládání uhlíku a biologické rozmanitosti, jsou přitom přímo ovlivněny politickými nástroji EU. „Tyto nástroje ale dosud nezastavily zhoršování životního prostředí. Cílem projektu BESTMAP je transformovat stávající systém vytváření a monitorování zemědělské politiky a v důsledku tak pomoci zvýšit udržitelnost zemědělské krajiny,“ uvedl jeden z řešitelů projektu Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí.

Projekt BESTMAP bude rozvíjet a uplatňovat nové přístupy, které zohledňují složitost rozhodování zemědělských subjektů. Vytvořené počítačové modely navíc pomůžou odborníkům vybudovat rámcovou metodiku pro využití těchto přístupů v praxi. Tato metodika pak bude zaváděna napříč Evropou v pěti regionech ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Srbsku a Česku, které se vyznačují různým zemědělským, sociálně-ekonomickým a politickým prostředím. Jedním z regionů vybraných pro testování metodiky bude i oblast v Jihomoravském kraji.

Hlavním výstupem čtyřletého projektu bude vytvoření snadno použitelného webového nástroje, který pomůže tvůrcům zemědělské politiky EU analyzovat zavedení nových agro-environmentálních programů a modelovat jejich dopad na regionální a národní úrovni. Díky tomu budou moci evropské programy upravit tak, aby měly požadovaný efekt na zemědělství a životní prostředí.

Projekt byl zahájen minulý týden oficiální zahajovací schůzkou v Bruselu, kde se všichni partneři setkali na počátku čtyřletých aktivit v oblasti výzkumu a inovací. „Z dlouhodobého hlediska je naším posláním zlepšovat efektivitu politických nástrojů EU a transformovat jejich koncepci, posuzování dopadů a monitorování,“ řekl koordinátor projektu Guy Ziv z University of Leeds.

Spuštění webu www.bestmap.eu je naplánováno v dohledné době po úvodním setkání. Webový portál ihned po spuštění poskytne uživatelům podrobné informace o cílech, konsorciu a hlavních principech výzkumných aktivit. Na webu bude možné sledovat všechny fáze projektu a také se zaregistrovat k odběru čtvrtletního zpravodaje. BESTMAP je financován z rámcového programu pro výzkum a inovace Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 817501.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)