Odstartoval celoroční kurz Paliativní péče v pediatrii

O paliativní péči hovořili v úvodní hodině kurzu odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc Jan Hálek a Jana Rellová. Foto: David Kresta
Monday 19 September 2022, 13:00 – Text: David Kresta

Klidný odchod. Smíření. Práce s nadějí. Tyto a další definice paliativní péče se objevily v úvodní hodině kurzu Paliativní péče v pediatrii, který odstartoval na konci uplynulého týdne na Fakultě zdravotnických věd (FZV UP). O možnostech pomoci vážně nemocnému dětskému pacientovi a jeho blízkým vyrovnat se s vědomím blízké smrti hovořili Jan Hálek, dětský lékař Fakultní nemocnice Olomouc se zaměřením na neonatologii, dětskou neurologii a paliativní medicínu, a Jana Rellová, sestra na Novorozeneckém oddělení FNOL a v mobilním hospici Nejste sami Olomouc.

„Paliativní péče není o smrti, ale o životě před ní. Nepotřebuje speciální přístroje a léčbu. Je o přístupu a komunikaci," uvedl během své přednášky Jan Hálek a zmínil také rozdíly v paliativní péči pro dospělé a děti. „Úmrtí dítěte je vnímáno jako něco nepatřičného, nepřirozeného. Děti přemýšlejí a chovají se jinak než dospělí. Při potřebě péče a rozhodování jsou závislé na dospělých, z čehož vyplývají etická dilemata," zdůraznil.  

Celoroční certifikovaný kurz Paliativní péče v pediatrii je rozdělený na teoretickou a praktickou část. Na výuce se vedle výše uvedených Jana Hálka a Jany Rellové budou podílet i akademici z FZV UP Šárka Šaňáková, Lenka Štureková, Ilona Antoníčková a Lenka Machálková. Iniciátorkou projektu a organizačním garantem je Ilona Antoníčková z Ústavu ošetřovatelství FZV UP. „Kurz respektuje holistický přístup, zaměřený na komfort dítěte a jeho rodiny, který je v paliativní péči zásadní. Důraz je kladen na komunikaci a její správné vedení. Paliativní péče je o slovech, která mohou potěšit, podpořit, ale i ublížit. Je třeba dbát na individuální péči, protože každý pacient a každá rodina jsou jiní a vyžadují jiné potřeby a přístup,“ upozornila Ilona Antoníčková.

Mezi účastníky kurzu jsou zástupci z fakultních nemocnic v Olomouci a Brně i pracovníci mobilních hospiců Nejste sami, Cesta domů, Ostrůvek či Antonínek. Po zářijové úvodní výuce bude kurz pokračovat další teoretickou částí 21. a 22. října.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)