Olomouc chce být Evropským městem sportu, komise zavítala i na fakultu tělesné kultury

Zástupci Evropské asociace hlavních měst sportu a představitelé Olomouce v Aplikačním centru BALUO.
Foto: Martin Višňa
Monday 17 October 2016, 15:05 – Text: Martin Višňa

Prostory Aplikačního centra BALUO fakulty tělesné kultury si prohlédli zástupci Evropské asociace hlavních měst sportu. Zavítali sem v doprovodu primátora Antonína Staňka v rámci obhajoby kandidatury Olomouce na Evropské město sportu 2017.

Role průvodce komise se ujal manažer pro transfer technologií David Prycl, který hostům vysvětlil, v čem je centrum jedinečné. Tedy že nejde jen o komplex sportovišť, ale o vědeckotechnický park zaměřený na podporu aktivního životního stylu a prevenci nemocí moderní doby, kde je srdcem diagnostické studio tělesné kultury. Zde uskutečněná měření poslouží výzkumu, ale i jako nezbytná data pro pohybový režim případného klienta.

Při prohlídce se ovšem jen nekoukalo a nemluvilo. V diagnostickém studiu si primátor Staněk zajel dráhu jako virtuální tučňák ovládaný balancováním na speciální plošině, prezident asociace Gian Francesco Lupattelli si zase ve fitness centru vyzkoušel jeden z chytrých posilovacích strojů, jehož nastavení se automaticky uzpůsobuje parametrům klienta podle dat na čipu dotyčného. Pozornost vzbudila i indoorová ski sjezdovka, na ní si však jízdu z časových důvodů nikdo nevyzkoušel.

Aplikační centrum BALUO, které fakulta oficiálně otevře 11. listopadu, bylo čtyřčlenné komisi posuzující kandidaturu Olomouce na titul Evropské město sportu 2017 představeno jako moderní a odborně zaměřená součást sportovní infrastruktury města. Kromě neředínského centra delegace navštívila také Andrův stadion nebo jezdecký areál na Lazcích.

Hlavní část obhajoby se ovšem odehrála na radnici, kde primátor Staněk a další olomoučtí představitelé prezentovali sportoviště ve městě a blízkém okolí. „My Olomouc jako město sportu už skutečně vnímáme. Nejlépe asi může tuto skutečnost ilustrovat pohled na mapu, kde jsou vyznačena všechna sportoviště, v naprosté většině určená také veřejnosti,“ uvedl před posuzovateli primátor.

Zdůraznil i velké množství kvalitních sportovních klubů, mistrovskou úroveň sportovců v nejrůznějších disciplínách i podporu ze strany města nejen po stránce morální, ale také finanční. „Olomouc investuje do sportu 4,8 milionu euro, což je 7 procent z celkového rozpočtu. To je úžasné. Je to rozpočet třikrát až čtyřikrát vyšší než u jiných evropských měst,“ hodnotil prezident asociace Lupattelli.  

Bude-li Olomouc se svou kandidaturou úspěšná, převezmou zástupci města 16. listopadu v Evropském parlamentu vlajku symbolizující titul Evropské město sportu 2017. Přiznání tohoto titulu je oficiálním uznáním, že podpora sportu je v daném městě kvalitní. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)