Olomouc hostila výroční sjezd oftalmologů. Sjeli se v rekordním počtu

Hlavním hostem sjezdu byl přednosta Oční kliniky Univerzity v Reykjavíku Einar Stefánsson. Fotogalerie: Velena Mazochová
Thursday 22 September 2016, 22:07 – Text: Velena Mazochová

Více než devět set očních specialistů a téměř tři sta zdravotních sester se v uplynulém týdnu sešlo v Olomouci na XXIV. sjezdu České oftalmologické společnosti, který podruhé v historii spolupořádala Oční klinika Lékařské fakulty UP. Vědecký program zahájilo vystoupení jednoho z nejvýznamnějších současných oftalmologů, přednosty Oční kliniky Univerzity v Reykjavíku Einara Stefánssona.

Téma přednášky hlavního hosta se týkalo diabetických očních komplikací. „Diabetes patří k epidemiím dnešní doby a je rozšířen po celém světě. Zaměřil jsem se proto na nové možnosti a přístupy terapie a diagnostiky této velmi závažné choroby,“ uvedl Einar Stefánsson, který je celosvětově uznáván jako duchovní otec retinální neboli sítnicové oxymetrie. „Jde o přístroj, který vyvinul a uvedl do života právě on, a který je schopen měřit úroveň kyslíku v sítnici. Ta je snížena u různých sítnicových onemocnění,“ vysvětlil Jiří Řehák, přednosta olomoucké oční kliniky, která s týmem Einara Stefánssona dlouhodobě spolupracuje.

 „Pozváním jsem poctěn a jsem tady velmi rád. Je to proto, že v oblasti retinální oxymetrie, kterou se zabývám mnoho let, patří zdejší odborníci ke světově známým expertům. Naše spolupráce s Oční klinikou v Olomouci, zejména s Martinem Šínem a Jiřím Řehákem, je na velmi vysoké úrovni a jistě bude i pokračovat,“ uvedl Einar Stefánsson.

Jak připomněl Jiří Řehák, díky získání přístroje a dlouhodobé spolupráci s islandskými kolegy patří olomouckému pracovišti jedno z významných prvenství. „Před zhruba pěti lety jsme byli jedno z mála pracovišť ve světě, které si tento přístroj dokázalo pořídit. Náš odborný asistent Martin Šín se této oblasti věnuje velmi detailně a je autorem prioritní publikace, která jako první na světě objektivně prokázala, že přístup vitrektomie, tedy sítnicové chirurgie, zlepšuje saturaci sítnice kyslíkem. Je to totiž složitější, než se zdá: jedna věc je objektivně změřit úroveň kyslíku v cévách, ale pak správně interpretovat, proč to tak je, předpokládá dlouhodobou práci. Dosáhli jsme tak slušné úrovně a nyní s panem profesorem řešíme další projekty,“ uvedl Jiří Řehák.

Výroční sjezd je považován za nejvýznamnější akci očních specialistů v národním měřítku. Koná se každoročně, letošní zájem o účast však předčil očekávání organizátorů. „V Olomouci jsme sjezd naposledy organizovali před dvaadvaceti lety, od té doby se akce rozrostla do obrovských rozměrů. Letošní ročník měl patrně historicky nejvyšší účast. Přihlásilo se devět set dvacet lékařů a 260 sester a už čtrnáct dní před začátkem jsme museli zastavit registraci,“ uvedl olomoucký přednosta.

Třídenní odborný program, který přilákal ambulantní lékaře a specialisty z nemocničních zařízení České republiky i Slovenska, zahrnul bloky přednášek z chirurgie sítnice, sklivce a rohovky, traumatologie, neurooftalmologie nebo pedooftalmologie a dalších oblastí, stejně jako kazuistiky, interaktivní mítinky a odborné diskuse k vybraným tématům. Jeden den odborné akce byl souběžně věnován také sympoziu sester. Při slavnostním zahájení Česká oftalmologická společnost ČLS JEP ocenila celoživotní přínos špičkového českého oftalmologa Ivana Karla, který při příležitosti životního jubilea obdržel medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

XXIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP se konal ve dnech 22. – 24. září v olomouckém Clarion Congress Hotelu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)