Olomoucké diskusní fórum přilákalo přes šedesát zástupců trestněprávních profesí

Olomoucké diskusní fórum se konalo na právnické fakultě již potřetí. Foto: Eva Hrudníková
Thursday 20 April 2023, 10:15 – Text: Eva Hrudníková

Po pauze vynucené koronavirovou pandemií se na právnickou fakultu vrátilo Olomoucké diskusní fórum. Jedinečná platforma, která dává prostor zástupcům trestněprávních profesí prodebatovat aktuální témata, se konala již potřetí. Pořadatelé z katedry trestního práva tentokrát zvolili téma (Ne)přiměřenost zásahů do ústavně zaručených práv a svobod v přípravném řízení.

O tom, že téma bylo zvoleno správně a že zaujalo, svědčí zájem odborné veřejnosti. Fórum přilákalo na fakultu přes šedesát zástupců všech hlavních trestněprávních profesí – soudce, státní zástupce, policisty i advokáty. Ujít si ho nenechaly mimo jiné ani osobnosti jako Pavel Šámal, soudce Ústavního soudu, nebo Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu. „Odposlechy, sledování osob a věcí, domovní prohlídky, vazba a další představují instituty, jejichž využití je spojeno s výrazným zásahem do ústavně zaručených práv a svobod. Předmětem odborného setkání byly otázky, zda jsou podmínky jejich aplikace nastaveny adekvátně, zda je orgány činné v přípravném řízení využívají přiměřeným způsobem a v neposlední řadě také zda v této oblasti dojde ke změnám v rámci rekodifikace trestního práva procesního,“ vysvětlil Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva PF UP a hlavní organizátor akce.

Olomoucké diskusní fórum otevřely příspěvky tří hlavních hostů – Radima Daňhela, olomouckého vrchního zástupce, Petra Tomana, advokáta, místopředsedy České advokátní komory a člena prezídia Unie obhájců, a Jiřího Říhy, předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, který působí na PF UK v Praze. „Jejich vystoupení považuji za prvotřídní. Prezentována byla i některá kontroverzní témata, což je jedním z hlavních cílů našeho diskusního fóra,“ podotkl Filip Ščerba.

Podle něj je neutrální akademická půda ideálním místem, kde si zástupci jednotlivých profesí podílejících se na realizaci trestního řízení mohou otevřeně vyříkat, co se jim nelíbí a v čem by se ti druzí měli třeba zlepšit. „Diskuse následující po úvodních příspěvcích byla konstruktivní a vzešly z ní některé závěry, které by do budoucna mohly být pro trestněprávní praxi přínosem,“ dodal.

Všechny tři úvodní příspěvky by se měly objevit v časopise Státní zastupitelství. „Na jejich publikování se nyní budu domlouvat s autory i časopisem,“ uvedl Filip Ščerba. Vzhledem k úspěšnosti dosavadních tří ročníků pořadatelé věří, že se Olomoucké diskusní fórum podaří za rok uskutečnit znovu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)