Olomoucké hematologické dny se zaměří na nejnovější metody diagnostiky a léčby krevních chorob

Foto z loňského ročníku: olhemdny.cz
Monday 22 May 2023, 12:00 – Text: Martin Višňa

Špičky české hematologie a příbuzných oborů, ale i experty z USA, Litvy, Slovenska nebo Francie přivede do Olomouce již 35. ročník mezinárodního kongresu Olomoucké hematologické dny, který ve dnech 24.–26. května pořádá Hemato-onkologická klinika Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc a Nadace Haimaom. Součástí jedné z největších akcí tohoto druhu v ČR je také Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a v angličtině vedené Symposium on Advances in Molecular Hematology.

„Hlavní téma letošního ročníku – Nová generace diagnostiky a léčby chorob krvetvorby – odkazuje na často revoluční vývoj v možnostech diagnostiky a také léčby většiny krevních chorob, a to napříč věkovými skupinami pacientů. Téměř rutinní se dnes stává pokročilá detailní analýza genomu pacientů a hodnocení nových biomarkerů, jež předchází mnoha průlomovým metodám inovativní terapie, které se nacházejí v posledních fázích klinického testování nebo se již dostaly do každodenní praxe. Nejen o vizích a naději spojených s tímto pokrokem bude na letošních Olomouckých hematologických dnech řeč,“ přiblížil Tomáš Papajík, prezident kongresu a přednosta Hemato-onkologické kliniky.

Třídenní odborné setkání, které našlo zázemí v konferenčních sálech NH Collection Olomouc Congress hotelu, bude slavnostně zahájeno ve středu 24. května odpoledne přednáškou k poctě zakladatele olomoucké hematologické školy prof. Boleslava Wiedermanna. Na téma monoklonální gamapatie klinického významu ji přednese prof. Zdeněk Adam z Masarykovy univerzity.

Až do pátku pak program kongresu slibuje osm desítek vystoupení v odborných sekcích zaměřených na přesnou diagnostiku a cílenou léčbu pacientů s nádorovými i nenádorovými chorobami krvetvorby, vzácná dědičná onemocnění nebo transplantaci krvetvorných buněk či buněčnou terapii. Poznatky ze své práce budou s přítomnými sdílet nejen olomoučtí lékaři a vědci, ale také odborníci z Prahy, Brna, Plzně, Hradce Králové, Ostravy či Bratislavy.

Mezi přednášejícími nebudou chybět ani zahraniční hosté. Jennifer R. Brown z Harvard Medical School v americkém Bostonu přiblíží aktuální možnosti léčby chronické lymfocytární leukémie. Z USA přijede také Veronika Bachanová, působící na University of Minnesota, jejíž příspěvek se zaměří na léčbu pacientů s pokročilými formami Hodgkinova lymfomu. Hostem bude také Karolis Šablauskas z litevské Vilnius University Hospital Santaros Klinikos a Mano Joseph Mathew z Paris Panthéon‐Assas Université.

Program zahrnuje i několik satelitních sympozií a vůbec poprvé je součástí kongresu i páteční interaktivní workshop pro mladé vědce a lékaře zaměřený na kariérní rozvoj. Lektorka Dita Palaščáková, která na Univerzitě Palackého pracuje na vytvoření programu Talentovaný Palacký, naučí účastníky workshopu rozpoznávat různé typy inteligence a využívat techniky, které pomohou identifikovat jejich talenty.

Olomoucké hematologické dny se konají pod záštitou děkana LF UP Josefa Zadražila, ředitele FNOL Romana Havlíka, České hematologické společnosti ČLS JEP a Onkologické sekce České asociace sester.

Další podrobnosti jsou k dispozici zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)