Olomoucké zkušenosti budou pomáhat ukrajinským univerzitám

Na UP přijeli zástupci dvou ukrajinských vysokých škol.
Foto: Ivana Pustějovská
Wednesday 19 October 2016, 8:15 – Text: Ivana Pustějovská

Ukrajina se mění a proměňují se i tamní univerzity, které by měly být jedním z pilířů demokratické společnosti. Jak vysoké školy transformovat, aby odpovídaly evropským standardům, jak pracovat se studenty a jaké zkušenosti převzít ze zahraničí, odpovědi na tyto i další otázky hledají tento týden v Olomouci zástupci dvou ukrajinských univerzit. Jejich pobyt je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce Univerzity Palackého, který se koná pod garancí České rozvojové agentury.

Pracovním pobytem jedenácti zástupců Charkovské národní univerzity V. N. Karazina a Záporožské státní lékařské univerzity vrcholí vzdělávací program pro ukrajinské univerzitní pracovníky. „Náš projekt pro kolegy z Ukrajiny má tři cíle. Prvním je rozvoj demokratického vysokého školství na Ukrajině, druhým je pomoc s rozvojem zahraničních mobilit a do třetice jim chceme předat naše zkušenosti, které jim poslouží při vytváření studijních programů v souladu s pravidly ECTS a Boloňským procesem,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání UP a garant projektu.

Podle rektora Jaroslava Millera, který ukrajinské pracovníky přivítal, se Univerzita Palackého ráda podělí o nabyté zkušenosti. „My máme dlouhou, dramatickou historii v obhajování univerzitní autonomie a v budování univerzitní administrativy. Pokud o to naši partneři na Ukrajině budou stát, rádi jim své zkušenosti předáme. Osobně považuji tento projekt za symbol partnerství, protože s našimi ukrajinskými kolegy máme velké plány a rozvíjení vztahů s ukrajinskými univerzitami patří k našim strategickým cílům do budoucna,“ uvedl rektor.

Aby mohli přijet na praktické workshopy na Univerzitu Palackého, museli zájemci z ukrajinských vysokých škol absolvovat e-learningové kurzy, v nichž se dozvěděli informace jak o její historii, tak i o jejím praktickém fungování. Své znalosti pak museli prokázat v písemném testu. Úspěšní absolventi teď mají příležitost se na vlastní oči přesvědčit, jak fungují univerzitní orgány, jak pracují senáty atd.

Na Ukrajině byl mezi vysokými školami o olomoucký projekt značný zájem. „Je to nejen pilotní projekt naší univerzity, ale také jeden z prvních projektů tohoto typu pro Českou republiku. Projektem naplňujeme usnesení vlády České republiky o zahraniční pomoci. S Českou rozvojovou agenturou máme velmi dobrou spolupráci a diskutujeme možnosti, jak tento projekt prodloužit. Možnost prodloužení zvažujeme a zamýšlíme se nad volbou dalších vhodných témat a nad výběrem dalších partnerských škol,“ doplnil Jiří Pospíšil.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)