Ondřej Molnár se stal novým předsedou Akademického senátu FF UP

Nově zvolený Akademický senát FF UP. Ondřej Molnár, nový předseda AS FF UP, nahoře druhý zprava.
Foto: Jakub Čermák
Friday 17 March 2023, 13:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Ustavující jednání nově zvoleného Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého se věnovalo především volbě předsedy tohoto vrcholného grémia fakulty. Stal se jím Ondřej Molnár, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky. V prvním kole tajné volby získal patnáct hlasů.

Akademický senát Filozofické fakulty UP vzešlý z únorových voleb se na svém prvním jednání věnoval volbě svého předsednictva. Nominaci na funkci předsedy vrcholného grémia fakulty získal pouze Ondřej Molnár, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky. Je absolventem anglické a italské filologie FF UP, titul Ph.D. získal v oboru anglický jazyk na UP v roce 2018. Ondřej Molnár se zabývá analýzou diskurzu, stylistikou a translatologií. Při prezentaci svých představ, jak by tento fakultní orgán vedl v případě svého zvolení, zdůraznil i kvalitní práci minulého předsedy Tomáše Lebedy, jemuž za odvedenou práci poděkoval také senát později přijatým usnesením. 

„Rád pojmenovávám problémy otevřeně a věcně. Zároveň jsem člověk konsenzu. Akademický senát FF UP vnímám jako silný, sebevědomý a kontrolní orgán vedení fakulty. K takovému fungování bych chtěl i přispět, protože silný a sebevědomý senát pomůže formovat stejně silné a sebevědomé vedení fakulty. Doposud senát velmi dobře vedl Tomáš Lebeda, i já bych rád poskytoval věcnou a konstruktivní vazbu s cílem přispět k rozvoji filozofické fakulty,“ uvedl Ondřej Molnár před tajnou volbou.

Té se zúčastnilo devatenáct senátorek a senátorů jednadvacetičlenného grémia. Patnáct z nich se k uvedené nominaci vyslovilo souhlasně, tři senátoři byli proti a jeden se v hlasování zdržel.

V další části jednání, kterou již vedl nově zvolený předseda AS FF UP, se senátoři věnovali volbě dvou místopředsedů. Za akademickou obec získala nominaci Radmila Prchal Pavlíčková z katedry historie, kterou senátoři poté zvolili šestnácti hlasy. Tři senátoři se v hlasování zdrželi. Za studentskou část byl navržen David Broul z katedry politologie a evropských studií, který v následné volbě získal rovněž šestnáct senátorských hlasů. Jeden senátor se v hlasování vyjádřil proti, dva se zdrželi.

Ustavujícícho jednání AS FF UP se zúčastnil i děkan fakulty Jan Stejskal, který krátce informoval o připravované tvorbě rozpočtu, respektive chystané nové metodice dělení financí uvnitř filozofické fakulty. Zároveň senátorky a senátory spravil o chystaných protestech a výstražné stávce proti podfinancování sociálněvědních a humanitních oborů na vysokých školách, jež je plánována na Den učitelů 28. března. Více zde. Více o AS FF UP zde

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)