Osmý ročník Překladatelské soutěže má své vítězky a vítěze

Matyáš Zápeca z Gymnázia Matyáše Lercha zvítězil v překladu z němčiny. Na s snímku je s Marií Krappmann z katedry germanistiky FF UP. Ocenění převzal společně s ostatními v aule Filozofické fakulty UP.
Fotogalerie: Michal Peňáz
Friday 2 February 2024, 9:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Už poosmé se na Univerzitě Palackého uskutečnila Překladatelská soutěž Filozofické fakulty UP. I letos se jí zúčastnily stovky studujících ze zhruba sedmdesáti středních škol z celé České republiky. Studentky a studenti překládali z angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny.

S cílem podpořit zájem středoškoláků o studium jazyků a také o překlad jako oborovou disciplínu se i letos uskutečnila Překladatelská soutěž Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Soutěž se pravidelně koná ve dvou kolech, první je organizováno na středních školách, druhé pak na Filozofické fakultě UP. Každoročně soutěží žáci vyššího stupně gymnázií a středních škol, včetně maturitních ročníků, a i letos se překládalo z pěti jazyků – z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny.

„Bez ohledu na výsledné umístění je velký úspěch už to, že jste se dostali do fakultního kola. Rozhodnout o tom, kdo získá nakonec ceny, nebylo jednoduché,“ uvedl před vyhlášením výsledků v aule Filozofické fakulty UP Ondřej Molnár, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP.

Školního kola Překladatelské soutěže se zúčastnily stovky středoškoláků, do fakultního kola postoupili vždy dva nejlepší za každý soutěžní jazyk, celkem se ho zúčastnilo dvě sta sedmdesát studujících. Jejich úkolem bylo přeložit dva texty v souhrnném rozsahu dvou normostran, jeden text publicistického nebo uměleckého stylu a jeden text odborného stylu.

Odborná porota hodnotila věcnou a jazykovou správnost, stylovou přiměřenost vůči originálu, tedy nakolik se studentům podařilo vystihnout styl a zamýšlenou funkci původního textu. Hodnotila tedy i stylistickou obratnost výsledných českých textů, využití přirozených českých výrazových prostředků a výstavbu textu.

„Nemilosrdně jsme odečítali body za chybný převod informací, za příliš doslovný a strojový překlad, ale i za pravopisné chyby a překlepy. Naopak bonusové body vždy přičítáme za bohatost slovní zásoby, hravá řešení, čtivost překladu a promyšlenou práci s kulturními odkazy,“ vypočetla za anglickou sekci soutěže Hana Pavlisová z katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP.

Její slova potvrdil i vedoucí katedry Ondřej Molnár, když uvedl: „Za překlad z angličtiny je nutné říct, že laťka je nastavena opravdu vysoko. Při opravování si uvědomujeme, že vybíráme texty, které nejsou vůbec jednoduché. V podstatě všichni studenti, kteří postoupili do fakultního kola, umí anglicky poměrně dobře. O to více pak klademe důraz na jejich schopnost text interpretovat, vhodně stylizovat a volit takové překladatelské strategie, které budou vhodné s ohledem na cílového čtenáře. Jsem rád, že je o překladatelskou soutěž velký zájem, že se k nám většina škol vrací a že se jejich studentky a studenti soutěže účastní opakovaně.“   

Právem pyšná na svého studenta, který se s anglickým překladem umístil na prvním místě, může být například Zuzana Kauerová z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše.

„Jsem moc ráda, že Jan Romanovský jako student třídy matematického zaměření dokáže svými znalostmi, slovní zásobou a spisovatelským nadáním konkurovat studentům jiných jazykových gymnázií. K tomu všemu je to skromný a milý mladý člověk. Moc mě těší vidět, jak roste, nejen znalostně, ale především intelektuálně a morálně,“ uvedla.

Společně s dalšími soutěžícími se i Jan Romanovský ještě před vyhlášením soutěže zúčastnil překladatelských workshopů, během nichž nahlédl pod pokličku překladatelského procesu, a výsledek soutěže vnímá především jako doklad své úrovně angličtiny.

„Ukazuje mi zároveň další obor, který bych mohl studovat a který by mě bavil. V budoucnu bych se rád věnoval hlavně aktivní angličtině, ve které mám jisté nedostatky. Co se týká vysokoškolského studia, přemýšlím zatím o přírodovědném směru, čemu bych se přesně věnoval, to ještě nevím, ale i angličtinu rozhodně nevylučuji,“ řekl.

Příjemným překvapením byl výsledek soutěže i pro Tomáše Bartečka z Biskupského gymnázia Brno, který získal čestné uznání za překlad z francouzštiny.

„Francouzštině se věnuji asi pět let. Už dříve jsem soutěžil ve francouzské konverzaci, v překladatelské soutěži jsem byl poprvé. Mám radost, že jsem uspěl,“ řekl maturant Biskupského gymnázia, a přestože si už podal přihlášku na Vysoké učení technické do Brna, říká, že vzdělávat se v jazykových dovednostech mu zůstane minimálně koníčkem.

O radost z výsledku soutěže se podělil také Matyáš Zápeca z Gymnázia Matyáše Lercha, který zvítězil v překladu z němčiny.

„Tento úspěch beru jako velmi hezké zakončení. Překladatelské soutěže na Filozofické fakultě UP jsem se totiž účastnil opakovaně, a ačkoliv jsem se do fakultního kola vždy probojoval, nikdy se mi nepovedlo umístit se mezi nejlepšími. Letos to měl být můj poslední ročník, takže první místo považuji za pěkné rozloučení,“ řekl. Němčině se věnuje osm let v rámci výuky na Gymnáziu Matyáše Lercha, které podle něj poskytuje studentům velmi dobré zázemí. Studovat jazyky se však nechystá.  

„Už mě přijali na univerzitu v Anglii, kde se budu věnovat válečným studiím. Hlásím se i na mezinárodní vztahy, kde bych se rád zaměřil na euroatlantický prostor. Teď se snažím, abych si zajistil stipendia, které by mi pomohly s cenou studia. Vzhledem k mezinárodní podstatě vybraného oboru a jeho zaměření na Evropu německý jazyk budu bezpochyby využívat i nadále,“ dodal.

Filozofická fakulta UP pořádá Překladatelskou soutěž už od roku 2016 a jejím neméně důležitým cílem je zvýšit mezi studenty středních škol povědomí o nabízených studijních oborech na FF UP.

Výsledková listina Překladatelské soutěže FF UP

Angličtina: 1. místo: Jan Romanovský, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, 2. místo: Pavla Juhaňáková, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, 3. místo: Magdaléna Perůtková, Gymnázium Brno-Bystrc, čestné uznání: Martin Koch, Základní škola a gymnázium Konice.

Španělština: 1. místo: Monika Drexlerová, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2. místo: Veronika Staňková, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, 3. místo: Lukáš Paděra, Slovanské gymnázium Olomouc.

Francouzština: 1. místo: Veronika Bálková, Slovanské gymnázium Olomouc, česko-francouzská sekce, 2. místo: Lucie Židková, Gymnázium Komenského Havířov, 3. místo: Ema Lauermannová, Biskupské gymnázium Brno, čestné uznání: Tomáš Barteček, Biskupské gymnázium Brno.

Ruština: 1. místo: Kryštof Sasoň, Gymnázium Františka Živného Bohumín, 2. místo: Sebastian Matoušek, Gymnázium Matyáše Lercha, Vojtěch Zámorský, Gymnázium Jakuba Škody Přerov, 3.místo: František Koukal, Gymnázium Olomouc-Hejčín, čestná uznání: Nikol Peřinová, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Jana Hradilová, Gymnázium Jakuba Škody Přerov, Veronika Čepilová, Gymnázium Velké Pavlovice, Prokop Smyčka, Gymnázium Šternberk.

Němčina: 1. místo: Matyáš Zápeca, Gymnázium Matyáše Lercha, 2. místo: Alžběta Poláčková, Biskupské gymnázium Brno, 3. místo: Tomáš Daniel Novotný, Gymnázium Brno Křenová, čestné uznání: Vojtěch Bazala, Gymnázium Brno-Bystrc, Jaromír Slabák, Gymnázium Čajkovského Olomouc, Matyáš Straka, Gymnázium Matyáše Lercha, Kristýna Zemanová, Gymnázium a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)