Paměti matky a dcery Fialových zachycují proměny univerzity i vznik polonistiky a germanistiky

Kristina Fialová (vlevo) a Ingeborg Fialová-Fürstová.
Foto: Jakub Čermák
Wednesday 27 April 2022, 11:00 – Text: Tomáš Franta

Jak si polsko-německá rodina nacházela cestu k češtině a hledala své kořeny v české společnosti za časů svobodného i okupovaného Československa? Jak se vyrůstalo bilingvní studentce v tuhém komunismu i v dobrovolné emigraci? A jak se všechny tyto osudy protkaly v Olomouci a zanechaly výrazné stopy v novodobé historii Univerzity Palackého? To vše odhalují společné paměti matky a dcery Kristiny a Ingeborg Fialových, výrazných postav olomoucké polonistiky a germanistiky. Kniha vzpomínek Semper sint in flore vychází ve Vydavatelství UP v rámci edice Paměť UP.

Nejnovější přírůstek edice Paměť UP přináší netradiční formát autobiografie. Prolínají se v něm totiž vzpomínky dvou žen, matky a dcery Fialových, které se výraznou měrou zasadily o tradici polštiny a němčiny na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Jejich vyprávění dává nahlédnout do úskalí života za německé okupace i socialistické normalizace. Poodhaluje osudy polsko-německé rodiny ze slezského příhraničí, která zapouštěla své kořeny v česky mluvící zemi, i to, jak vypadal život na univerzitě v okleštění státní komunistickou mocí. Kristina Fialová vzpomíná na svou cestu od rodné němčiny a polštiny k češtině i působení na katedře slavistiky v letech 1952–1958, kde se mimo jiné výrazně zasadila o rozvoj polonistiky. Ingeborg Fialová pak rekapituluje například své vzpomínky na emigraci do Německa v letech 1987–1992, budování základů germanistiky a judaistiky v Olomouci po Listopadu 89 i své sblížení s profesorem Josefem Jařabem, prvním porevolučním rektorem UP.

Kristina Fialová své paměti již vydala – ve dvou svazcích, v letech 2008 a 2014, ovšem napsaných německy. Semper sint in flore přináší český překlad výběru jejích vzpomínek, které se zaměřují na dění kolem Univerzity Palackého a předchozí životní etapy, které k působení na olomoucké alma mater vedly. Tyto paměti průběžně doplňuje Ingeborg Fialová svými vzpomínkami, a dodává tak knize širší kontext a vytváří komplexnější sondu do dějin a osudů olomoucké polonistiky a germanistiky.

„Silnou stránkou knih vydaných v rámci Paměti UP je uvědomění si toho, jak se lidé a univerzita vzájemně ovlivňují. Univerzita nejprve ukazuje cestu lidem a ti posléze na oplátku ukazují cestu jí, aby ve své vědecké i společenské roli neustrnula a posouvala se kupředu. Důkaz vzájemné symbiózy i toho, jak jsou univerzity pro naše formování podstatné. To vše se odráží i ve vzpomínkách Kristiny a Ingeborg Fialové,“ říká Háta Kreisinger Komňacká, odborná redaktorka knihy.

Paměti Semper sint in flore lze zakoupit na e-shopu VUP i v prodejně na Zbrojnici. Edice Paměť UP vychází díky podpoře rektora UP. V poslední době v ní vyšly například také paměti významné postavy českého abstraktního umělce Zdeňka Kučery, nestora olomoucké chirurgie Miloslava Dudy či předního českého anglisty Jaroslava Peprníka.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)