Partnerství s univerzitou v Nebrasce se rozšiřuje o další projekty, zástupci UP poděkovali za přínos rektorovi Douglasi Kristensenovi

Douglas Kristensen, nejdéle sloužící chancellor v dějinách University of Nebraska.
Foto: UNK, archiv Žurnál UP
Thursday 23 May 2024, 11:30 – Text: Egon Havrlant

Už více než tři desítky let trvá česko-americká spolupráce a partnerství mezi Univerzitou Palackého a University of Nebraska at Kearney (UNK). Za tu dobu se výměnných studijních programů účastnily stovky mladých Američanů a Čechů. Mnohaletou spolupráci mezi oběma školami se v posledních době daří rozvíjet i v nových oblastech, zapojilo se do ní více fakult a univerzity společně připravují nabídku takzvaných tailor-made programů šitých na míru nebo business school zaměřenou na získávání manažerských dovedností.

Jednání o dalším směřování a pokračování spolupráce mezi oběma univerzitami nedávno vedl také rektor Martin Procházka, který se během své cesty do USA účastnil v Nebrasce slavnostní akce, při níž se s rektorským křeslem loučil Douglas Kristensen, nejdéle sloužící chancellor v dějinách University of Nebraska.

Vztahy s univerzitou v Kearney už od 90. let minulého století udržuje katedra historie Filozofické fakulty UP. „Nejsem si jist, zda má UP mezi univerzitami Spojených států podobně důležitého partnera, jako je University of Nebraska at Kearney. Naše partnerství se postupně proměnilo v přátelství. Na straně UP k němu dveře otevřel rektor Josef Jařab, UNK po více než dvě desítky let řídil chancellor Doug Kristensen,“ uvedl Jan Stejskal, děkan FF UP. Sám se podle svých slov na spolupráci s partnery v Nebrasce podílí už od konce 90. let, kdy se postavil po bok Martina Elbela ze své domovské katedry historie. „Každý letní semestr vede docent Elbel studijní program a vyučuje studenty University of Nebraska. Za tři desítky let program absolvovaly stovky mladých Američanů, kteří se k UP hrdě hlásí. Nad programem bděl a vždy jej velkoryse podporoval právě Doug Kristensen, nejdéle sloužící chancellor v dějinách University of Nebraska, který se letos rozhodl z čela univerzity odejít,“ popsal Jan Stejskal.

Rektor Martin Procházka navštívil univerzitu v Kearney opakovaně, naposledy letos na jaře, kdy se spolu s prorektorem pro internacionalizaci Jiřím Stavovčíkem zúčastnili rozlučkové akce s odstupujícím rektorem UNK. „Považuji za důležité, že jsme mohli osobně poděkovat za přízeň a podporu, které se naší univerzitě ze strany Douga Kristensena po celá léta dostávalo. Není to v žádném případě běžné a o to víc si jeho přátelství vážím. Jsem rád, že jsme s vedením UNK zároveň projednali další pokračování naší vzájemné spolupráce, do které se vedle naší filozofické fakulty zapojuje už i právnická fakulta, pedagogická fakulta nebo fakulta zdravotnických věd. Chceme využít znalostí a specializace našich amerických kolegů, kteří mohou předávat zkušenosti našim studentům v oblasti manažerských dovedností či marketingu v rámci plánované business school. Zároveň chceme americkým studentům z Nebrasky nabídnout tailor-made programy, tedy studium šité na míru, v oborech, které je zajímají a v nichž mají naše fakulty vynikající výsledky,“ informoval rektor Martin Procházka.

Více než dvě desítky let hrál rektor Douglas Kristensen významnou roli v rozvoji vzájemných vztahů mezi UP a UNK. „Školu za tu dobu proměnil v moderní a skvělou univerzitu. Všemožně také podporoval spolupráci mezi UP a UNK, která v posledních letech nabrala novou dynamiku, když do ní vedle filozofické vstoupily i další fakulty a kdy se připravují další společné projekty. Vysokou úroveň vzájemných vztahů dosvědčila i návštěva delegace UNK v Olomouci, kterou Doug Kristensen vedl u příležitosti oslav výročí našeho založení v uplynulém roce. Po oslavách Doug Kristensen v Olomouci setrval a několik týdnů vyučoval na Právnické fakultě UP, kde studenty zasvěcoval nejen do specifik amerického práva, ale i do vlastních bohatých a barvitých zkušeností amerického zákonodárce. Dlouhá léta byl totiž senátorem, dokonce senátu státu Nebraska předsedal a zasloužil se o předložení významných zákonů včetně zákona, který svého času přivedl někdejší college v Kearney do svazku University of Nebraska,“ vysvětlil děkan Stejskal.

Jak doplnil, nyní tedy Doug Kristensen odchází do zasloužené penze a současně s ním se rozhodla ukončit svou kariéru i jeho manželka, soudkyně Terri Harder. „My však doufáme, že University of Nebraska bude Kristensen neformálně ovlivňovat i nadále a budeme se s ním i jeho rodinou moci setkávat i v budoucnu. Je dobře, že se k slavnosti na rozloučenou připojil i rektor naší univerzity. Věřím, že spolupráce obou univerzit bude pokračovat. I v těchto dnech jsou na FF UP američtí studenti z UNK, program, který vedeme s docentem Elbelem, běží, střídají se zde američtí vyučující a ještě před prázdninami očekáváme návštěvu děkana Business School UNK, se kterým se spolu s kolegy z katedry ekonomických a manažerských studií FF UP pokusíme pokročit v přípravě společného studijního programu. Uděláme vše proto, abychom podporu a přátelství Douga Kristensena nezklamali,“ dodal Jan Stejskal.

Odstupující rektor Douglas Kristensen hodnotil 22 let svého působení v čele University of Nebraska at Kearney, během kterých se do kampusu univerzity podařilo investovat 360 milionů dolarů a daří se realizovat unikátní projekt zdravotnického vzdělávacího centra, které na počest nese Kristensenovo jméno. UNK je nyní na seznamu nejlepších regionálních univerzit Středozápadu, který každoročně sestavuje časopis U.S. News and World Report. „Jsem hrdý na lidi, kteří zde pracují. Rektor má sice občas nové nápady, ale jsou to prorektoři a děkani, kteří tyto nápady uskutečňují. Najděte si dobré lidi, spolehněte se na ně a nechte je dělat jejich práci. Bylo pro mě ctí stát v čele univerzity a mou největší nadějí je, že budete podporovat mého nástupce stejně, jako jste podporovali mě,“ rozloučil se Douglas Kristensen, který se hodlá i nadále podílet na strategických projektech v rámci univerzitní komunity.

O partnerství mezi Univerzitou Palackého a University of Nebraska v Kearney jsme psali mj. zde, zde, zde a zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)