Patrik Schmuki získal prestižní Cenu Heinze Gerischera

Cenu uděluje Elektrochemická společnost vědcům, kteří významně přispěli k vědě o polovodičové elektrochemii a fotoelektrochemii včetně souvisejících oblastí fyzikální a materiálové chemie.
Foto: archiv PS
Monday 6 November 2023, 16:00 – Text: Martina Šaradínová

Světově respektovaný odborník v oblasti elektrochemie a jedna z vědeckých opor CATRIN Univerzity Palackého Patrik Schmuki obdržel prestižní Cenu Heinze Gerischera. Tu od roku 2001 uděluje Elektrochemická společnost vědcům, kteří významně přispěli k vědě o polovodičové elektrochemii a fotoelektrochemii včetně souvisejících oblastí fyzikální a materiálové chemie.

„Je to pro mě skutečně velká čest. Jedná se o jednu z nejdůležitějších cen, které jsem kdy dostal. Ve výčtu dosavadních laureátů jsou skutečné vědecké špičky v oboru elektrochemie, ať už se jedná o profesory Allena Barda, Michaela Grätzela či Akira Fujishimu. Díky ocenění jsem se tedy ocitl mezi těmi nejlepšími z našeho oboru,“ uvedl Patrik Schmuki, mimo jiné i držitel ocenění Natta Award 2020.

Cena je uznáním jeho celoživotního příspěvku v oboru elektrochemie a fotoelektrochemie, od prací týkajících se přípravy nanotrubic oxidu titaničitého a jejich aplikací ve fotokatalýze až po využití jednoatomárního inženýrství, a odráží jeho výzkum na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg i v CATRIN. V Olomouci vybudoval výzkumnou skupinu Fotoelektrochemie a byl mimo jiné klíčovou osobností projektu Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který se zaměřil na produkci vodíku jako paliva budoucnosti fotokatalytickým rozkladem vody s využitím oxidu titaničitého ve formě nanotrubic. V současné době je hlavním řešitelem projektu EXPRO. Na výzkum jednoatomových 2D fotokatalyzátorů získal podporu téměř 50 milionů korun.

„V projektu EXPRO jsme se vrátili k využití platiny jako kokatalyzátoru. Platina je sice drahý materiál, a proto se celé týmy v uplynulých letech snažily najít za ni vhodnou náhradu. My ale dokážeme pomocí inženýrství na úrovni jednotlivých atomů velmi dramaticky snížit její množství, a tím i výrazně eliminovat finanční náklady. Současně mnohonásobně zvyšujeme aktivitu vyráběného fotokatalyzátoru – oxidu titaničitého,“ uvedl Schmuki.

Ocenění udělované jednotlivcům nebo malým výzkumným týmům je pojmenované po německém vědci, který významně přispěl k rozvoji oboru, a to zejména v oblasti polovodičových elektrod a elektrodové kinetiky. Jeho práce položila základy pro mechanistický výklad elektrochemických reakcí a silně ovlivnila současné chápání elektrodové kinetiky.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)