Pedagogická fakulta má nové místopředsedy akademického senátu

Volby nových místopředsedů AS PdF UP.
Foto: Milada Hronová
Sunday 6 November 2016, 12:08 – Text: Milada Hronová

Akademický senát pedagogické fakulty zvolil na svém předposledním jednání v kalendářním roce 2016 nové místopředsedy. První místopředsedkyní se stala Jitka Petrová z katedry primární pedagogiky, druhou místopředsedkyní studentka pedagogiky a speciální práce Lucie Šustková.

První místopředsedkyni volili senátoři pedagogické fakulty s odkazem na nedávnou obměnu nejužšího týmu děkana pedagogické fakulty Čestmíra Serafína. Volba se uskutečnila poté, kdy se dosavadní místopředsedkyně Alena Opletalová z Ústavu pedagogiky a sociálních studií stala proděkankou pro celoživotní vzdělávání. Na její místo byla na návrh Jiřího Langera z Ústavu speciálněpedagogických studií zvolena Jitka Petrová z katedry primární pedagogiky.

Druhá místopředsedkyně Lucie Šebková z Ústavu speciálněpedagogických studií se své funkce vzdala s návrhem, aby její místo obsadila studentka pedagogiky a sociální práce Lucie Šustková. „Celou dobu, co je senátorkou, aktivně se studenty komunikuje. Ráda bych tuto funkci předala právě jí,“ řekla senátorům Lucie Šebková. Akademický senát vzápětí návrh přijal.

Během zhruba dvouhodinového jednání senát pedagogické fakulty projednal a vzal na vědomí informace děkana o předpokládaném modelu rozdělení finančních prostředků na pracoviště fakulty na rok 2017. Hovořil o metodice a zdůraznil, že UP dnes neví, kolik financí v následujícím roce obdrží. Jasněji bude v této záležitosti v lednu 2017. Senátoři projednali i zprávu své legislativní komise a s ohledem na novelu vysokoškolského zákona stanovili lhůtu pro vypracování nového znění Volebního a Jednacího řádu, a to v termínu do 20. ledna 2017.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)