Pedagogická fakulta má nový akademický senát

Ilustrační foto: Milada Hronová
Monday 10 April 2017, 9:49 – Text: Milada Hronová

Během šesti dnů zvolila akademická obec pedagogické fakulty nový fakultní senát. Poprvé se sejde v květnu.

„Volby se uskutečnily podle Volebního a jednacího řádu AS PdF UP. Komise nezaznamenala žádný problém,“ řekla Jitka Petrová, předsedkyně volební komise z katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP. 

Z celkem 4 617 oprávněných voličů fakulty přišlo k volbám 1 188 voličů. Znamená to, že se voleb účastnilo zhruba 26 procent voličů. „Počet platných hlasovacích lístků se zastavil na čísle 1 179, neplatných hlasovacích lístků jsme napočítali devět,“ dodala předsedkyně Jitka Petrová.

Akademický senát fakulty je orgán vnitřní samosprávy univerzity. Schvaluje rozpočet fakulty, jmenuje či odvolává děkana a kontroluje činnost vedení fakulty. Projednává celou řadu univerzitních předpisů a norem. Funkční období stávajícího grémia pedagogické fakulty končí 12. května.

Volby se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého uskutečnily ve dnech 31. března – 7. dubna, a to vždy od 9 do 13 hodin.

 

Akademický senát  PdF UP

Akademičtí pracovníci

Langer Jiří (Ústav speciálněpedagogických studií), Vitásková Kateřina (Ústav speciálněpedagogických studií), Pastieriková Lucia (Ústav speciálněpedagogických studií), Michalík Jan (Ústav speciálněpedagogických studií), Zemánek Petr (katedra antropologie a zdravovědy), Dobešová Cakirpaloglu Simona (katedra psychologie a patopsychologie), Synek Jaromír (katedra hudební výchovy), Szotkowski René (Ústav pedagogiky a sociálních studií), Křeménková Lucie (katedra psychologie a patopsychologie), Maštalíř Jaromír (Ústav speciálněpedagogických studií), Růžička Michal (Ústav speciálněpedagogických studií), Plevová Irena (katedra psychologie a patopsychologie), Kroupová Kateřina (Ústav speciálněpedagogických studií ), Hoffmannová Andrea (Ústav cizích jazyků).

Studenti

Houšková Tereza (Speciální pedagogika), Hudec Michal (Anglický a Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání), Holínka Michal (Speciální pedagogika), Gregar Jan (Pedagogika) Štěpán Arnošt (Speciální pedagogika), Hrbáčová Lucie (Speciální pedagogika), Máčalová Jana (Pedagogika, České dějiny).

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)