Pedagogická fakulta přináší nástroje pro inovaci školních vzdělávacích programů

Pedagogická fakulta uspořádala mezinárodní konferenci na téma: Formování charakteru/Shaping Characters.
Foto: Milada Hronová
Saturday 18 February 2017, 7:30 – Text: Milada Hronová

Pedagogická fakulta dlouhodobě hledá možnosti, jak obohatit stávající školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání o prvky kreativity, podnikavosti či schopnosti pracovat v týmu. Uspořádala proto mezinárodní konferenci na téma: Formování charakteru/Shaping Characters a během uplynulého týdne hostila 40 středoškoláků a 30 pracovníků místních samospráv a zástupců škol z ČR, Velké Británie, Švédska a Lotyšska.

Středoškoláci přijeli do Olomouce v rámci programu Erasmus+, a stali se tak součástí projektu Shaping Characters, jehož hlavním cílem je posílit charakterové vlastnosti, na které v současném nastavení školních vzdělávacích programů není dostatečný prostor. Pedagogická fakulta UP spolupracuje na projektu společně se Statutárním městem Olomouc, Masarykovou základní a mateřskou školou ve Velké Bystřici a sdružením OK4Inovace.

„Jde nám zejména o to, aby škola byla schopna nastavit prostředí pro posilování správných pracovních návyků, aby hledala vhodné nástroje pro podporu kreativity, tvořivosti či podnikavosti svých studentů, aby studenti dostali v rámci školní výuky prostor a příležitosti pro to dívat se na problémy kolem sebe a hledat možnosti jejich řešení. Snažíme se, aby prostřednictvím vhodných aktivit v rámci výuky i v mimoškolní činnosti byli schopni lépe pracovat v týmu a rozvíjeli schopnost komunikace, ale zároveň aby v nich samých byly posilovány potřebné charakterové vlastnosti, které jim jednou usnadní uspět v pracovní kariéře nebo i samostatném podnikání, jako je odolnost, cílevědomost, odpovědnost. Na rozvoj těchto stránek osobnosti dětí není v rámci standardní výuky příliš prostoru a s ohledem na počet dětí ve třídách je po této stránce individuální přístup nesnadno realizovatelný. Jak ale ukázaly některé výzkumy právě od našich kolegů z Velké Británie, posilování těchto vlastností u dětí vede zároveň k úctě vůči hodnotám, k vytváření pozitivního klimatu ve škole a ve výsledku pak i  k lepším studijním výsledkům školy,“ řekla Hana Marešová, koordinátorka regionální spolupráce pedagogické fakulty. Připomněla, že právě pedagogická fakulta dlouhodobě spolupracuje s učiteli základních i středních škol a snaží se být metodicky nápomocna při implementaci nových poznatků do školních vzdělávacích programů.

„Naše role spočívá zejména v tom, že učitelům přineseme nástroje, instruktážní a metodické materiály, jež vytváříme, které pak mohou zařadit do výuky, případně do mimoškolního vyučování. Aktuálně to nyní děláme prostřednictvím evropského projektu Shaping Characters,“ dodala Hana Marešová.

Již dříve se olomoucká pedagogická fakulta věnovala inovativním metodám ve vzdělávání. Díky dvěma evropským projektům se v  letech 2014–2015 snažila o posílení kreativity a podnikavosti českých žáků. Tehdy se do projektů zapojilo 11 základních škol, které zřídily na svých školách podnikatelský kroužek. „Děti měly v tomto kroužku za úkol vymyslet konkrétní výrobek nebo službu, která by řešila nějaký problém či potřebu v jejich okolí. Prošly si tak praktickými činnostmi všech fází podnikání od vzniku nápadu, přes průzkum trhu a marketingové činnosti až k výrobě samého produktu. Prostřednictvím veletrhu studentských firem na Výstavišti Flóra pak produkty v samém závěru akce i prodaly veřejnosti. V praxi si tak děti si vyzkoušely, jak snadné či naopak nesnadné znamená být podnikatelem, být samostatně výdělečně činný,“ připomněla koordinátorka Hana Marešová.

Už tehdy byla podle ní v projektu velmi úspěšná právě základní škola ve Velké Bystřici. Proto byla vybrána i do mezinárodního evropského projektu a zahraniční studenti ji v rámci erasmovského týdne navštívili. V ostatních dnech probíhala výuka na pedagogické fakultě.  

„Během konference pak zástupci českých i zahraničních škol a také mládežnických organizací debatovali o tom, jak se k formování charakteru a k inovativním metodám jeho rozvíjení přistupuje a jak je aplikují ve svých zemích,“ doplnila Hana Marešová, podle níž je principem celého projektu zaměřeného na formování charakteru zejména vzájemné sdílení dobré praxe. Konferenci zahájila prorektorka UP Ivana Oborná společně s proděkanem pedagogické fakulty Vojtěchem Regecem a náměstek primátora Statutárního města Olomouce Ladislav Šnevajs. Zúčastnili se jí i zaměstnavatelé, kteří hovořili o roli spolupráce zaměstnavatelů a škol a zástupci mládežnických organizací. Do Olomouce přijel i Otakar Fojt, vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze. Více informací o projektu v rámci vysílání TV Morava je k dispozici ZDE

Hlavním řešitelem projektu Formování charakteru/Shaping Characters 2015-1-UK01-UK01-KA201-013749 je Velká Británie, jejímž hlavním partnerem za Českou republiku je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)