Pedagogická fakulta zvolí nový akademický senát na jaře

Akademický senát pedagogické fakulty vyhlásil volby.
Foto: Milada Hronová
Thursday 22 December 2016, 14:35 – Text: Milada Hronová

Pedagogická fakulta bude volit své nové senátory od 31. března do 7. dubna. Ve stejném termínu se na fakultě uskuteční i volby do Akademického senátu Univerzity Palackého. Na posledním jednání v tomto kalendářním roce rozhodl o termínu senát fakulty.

„Návrhy na kandidáty bude možné podávat po ustanovení volební komise. Tu bude Akademický senát PdF UP volit na svém příštím jednání 8. února,“ řekl předseda akademického senátu pedagogické fakulty Jan Michalík.

Podle schváleného harmonogramu může akademická obec podávat návrhy na kandidáty do AS PdF UP od 17. února do 3. března. Kandidátní listiny stejně jako volební místnosti budou zveřejněny do 14. března. „Je nutné, aby akademická obec podávala návrhy na kandidáty do AS PdF UP v písemné podobě prostřednictvím Kanceláře senátu naší fakulty předsedovi hlavní volební komise AS PdF UP,“ dodal předseda senátu fakulty. Doplnil, že podle pravidel musí každý z návrhů na kandidáta obsahovat jeho jméno a příjmení, rok narození, kontaktní údaje i jeho pracoviště, v případě studenta ročník a obor studia. Volby se uskuteční v budově pedagogické fakulty na Žižkově náměstí.

Akademický senát je volený samosprávný orgán fakulty. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty a podobně. Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Funkční období senátorů trvá tři roky. Nynější volby se uskuteční pro funkční období 2017 – 2020.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)