Pevnost poznání chce ukazovat krásu vědy pomocí umění

Foto: Tomáš Arnold
Thursday 8 June 2023, 11:00 – Text: Martina Vysloužilová

Jak dobře vymyslet science show, aby bavila malé i velké diváky? Jak navrhnout poutavý plakát na popularizační akci? Nebo jak nejlépe rozmístit exponáty v muzeu, aby si lidé kromě zážitků odnesli domů i nové poznatky a vědomosti? Takovým tématům se věnují lektoři Pevnosti poznání, interaktivního vědeckého centra PřF UP, a ostatní vysokoškolští studenti, kteří se zapojili do projektu Umění a kreativita jako nástroj popularizace vědy.

Cyklus 10 workshopů a seminářů má za cíl inspirovat a naučit lektory a budoucí pedagogy dobře a srozumitelně komunikovat vědecká témata skrze umění. Ať už se jedná o výukový program pro školy, science show, exponát zaměřený na historii nebo interaktivní hru pro zvídavé návštěvníky expozice.

Tým Pevnosti poznání se spojil s renomovanými umělci a tvůrci napříč uměleckými obory v České republice. Cíl je jasný: zdokonalit se v profesních dovednostech, získat nové podněty, osvojit si nejnovější trendy nejen v muzejnictví a využít na maximum možnosti kreativního učení. „Chceme inspirovat budoucí pedagogy i vědce k intenzivnímu využití kreativity a umění nejen v popularizaci vědy, ale i v procesu vzdělávání nejmladší generace. Věřím, že umělecké metody a poznatky profesionálů z kulturních a kreativních průmyslů přinesou do formální i neformální výuky větší efektivitu i atraktivitu,“ řekl ředitel Pevnosti poznání Matěj Dostálek.

Do jedinečného vzdělávacího cyklu se zapojilo pražské animační studio Krutart, které vytváří filmy a hry pro muzea a galerie a kombinuje klasické i digitální animace. Účastníky školil také grafik a ilustrátor Pavel Fuksa, který svůj workshop zaměřil na tvorbu minimalistických plakátů s motivem přírodních věd. Abstraktní a často složitá vědecká témata tak dostala zajímavou vizuální podobu. Na setkání vzniklo sedm originálních plakátů, které budou poprvé představeny v rámci konference Věda v umění / Umění ve vědě 14. června v Pevnosti poznání.

„Na seminářích se učíme nové metody a postupy v popularizaci vědy. Lektor nám například ukázal, jak si pomáhat při tvorbě barevné palety nebo při typografii. Na dalším workshopu jsme zase naše nápady tesali do konkrétní podoby a vytvořili scénáře, z nichž jeden určitě využijeme při dalším rozvoji expozice. Také jsme se učili pracovat s trémou, což je pro naši profesi důležité. Naši kolegové se totiž profilují jako pedagogové a tyto poznatky jistě ocení pro svoje budoucí povolání,“ vysvětlila muzejní pedagožka a koordinátorka projektu Sabina Krčmová z Pevnosti poznání.

Hraní není žádná věda. Takto pojmenovala svůj workshop divadelní herečka Jana Posníková, která si připravila herecká cvičení ušitá na míru tvorbě science show. Vytipovala slabá místa představení a poradila, jak se na jevišti pohybovat, jak mluvit a také někdy improvizovat.

Dalším školitelem byl scenárista Martin Šinkovský, jenž je mimo jiné autorem dvou komiksů, které k výročí sovětské okupace v srpnu 1968 a vzniku Československa v říjnu 1918 vydala Univerzita Palackého. Během workshopu se účastníci seznámili se scénáristickými kartami Fabula Storytelling Cards.

Přínosné bylo pro lektory a animátory také seznámení se scénografem Janem Tomšů. Nejdříve si s ním teoreticky osvojili základní principy práce s prostorem a potom si poznatky vyzkoušeli v expozicích science centra. „Procházeli jsme naše expozice a dívali se na prostor jinýma očima. Jako návštěvníci jsme zkoušeli jednotlivé exponáty, které běžně míjíme, a postupně zjišťovali, jaké jsou možnosti pro zlepšení jejich uživatelského nastavení,“ doplnila Sabina Krčmová.

Koordinátor historické sekce Tomáš Arnold sdělil, že díky projektu se v Pevnosti poznání ještě letos objeví čtyři nové exponáty, například Slavné osobnosti. „Grafickou podobu navrhuje náš další školitel, výtvarník a ilustrátor Petr Novák (Ticho762), který se věnuje komiksové tvorbě. Návštěvníci se mohou těšit i na softwarovou hru na interaktivní stěnu, která bude až pro 50 hráčů současně. Hráči budou třídit obrázky artefaktů do příslušných historických období pouze házením pěnových míčků,“ upřesnil Tomáš Arnold.

Projekt Umění a kreativita jako nástroj popularizace věd je zaměřen na využití výtvarných, kreativních a tvůrčích přístupů v komunikaci a popularizaci vědy a neformálním vzdělávání. Účastníci kurzu z řad pedagogů, budoucích pedagogů, průvodců a lektorů neformálního vzdělávání se seznámí s možnostmi zapojení vědeckého přesahu do uměleckých struktur a s novými autorskými přístupy a možnostmi jejich zapojení do vědeckých témat a jejich následnou komunikaci směrem k širší veřejnosti. Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie.

Součástí projektu bude konference Věda v umění / Umění ve vědě, která se uskuteční 14. června v 16:30 v malém sále Pevnosti poznání. Součástí konference bude také vernisáž plakátů, které vznikly v rámci workshopu Grafika v popularizaci vědy lektora Pavla Fuksy. Konferenci bude předcházet bohatý program oslav narození Františka Palackého a 450 let od založení olomoucké univerzity. Akce je pro návštěvníky zdarma. Více informací na webu Pevnosti poznání.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)