Plastika pro knihovnu právnické fakulty bude připomínat hodnoty nabyté po roce 1989

Bronzová část uměleckého díla byla odlita v dílně Otmara Olivy na Velehradě. Fotogalerie: Marcela Krobotová, Eva Hrudníková
Thursday 17 November 2022, 8:30 – Text: Eva Hrudníková

Knihovnu Milady Horákové na právnické fakultě bude zdobit umělecké dílo akademického sochaře Otmara Olivy. Odkazovat bude k hodnotám, které ctila právnička Milada Horáková, ke svobodě, demokracii a boji proti bezpráví, a současně k české státnosti. Nyní je hotová bronzová část plastiky. Instalace díla je plánovaná na červen příštího roku.

Při hledání vhodného autora se fakulta snažila zohlednit několik požadavků – vztah sochaře k Olomouci, provázanost s osudem a odkazem Milady Horákové, uměleckou hodnotu výsledného díla a originalitu. „Zakázku nakonec získal olomoucký rodák, výtvarník Otmar Oliva. Práce se od počátku zhostil s neuvěřitelným nadšením a pokorou,“ řekl Václav Stehlík, děkan právnické fakulty.

Zdobná část plastiky bude z bronzu, jádro z kamene. Hotovy jsou nyní bronzové části, které vznikly při tradičním obřadu lití v dílně Otmara Olivy na Velehradě. Nechyběli u toho ani zástupci fakulty. „Každé odlévání je pro mě velkou událostí, kdy mi pomáhají zkušení kamarádi a pozvaní hosté. Pokaždé nervózně vyhlížím výsledek. Jsem rád, že se nám tato část práce povedla,“ zhodnotil Otmar Oliva.

Podobu díla fakulta nechce prozrazovat. „Tak trochu chceme, aby výsledek byl až do odhalení překvapením,“ naznačil děkan. Dvoumetrový monument věnovaný Miladě Horákové bude vévodit vstupnímu foyer knihovny. Pokud vše půjde hladce, slavnostní odhalení by se mohlo uskutečnit příští rok v červnu při příležitosti výročí popravy doktorky Horákové.

Právnická fakulta slavnostně otevřela novou knihovnu vloni. Pojmenováním po Miladě Horákové, symbolu protikomunistického odboje a odporu, skvělé právničce, silné a odvážné ženě, se fakulta hlásí k hodnotám, na kterých byla vybudována – ke svobodě, demokracii a občanské společnosti. „Věřím, že tímto krokem jsme přispěli k důstojnému uctění památky doktorky Horákové, šíření jejího odkazu a naši posluchači si tak uvědomí hlubší smysl studia práv. Byli bychom totiž rádi, aby nejen studenti pochopili, že svobody nabyté po roce 1989 nejsou samozřejmostí a je potřeba si je připomínat,“ uvedla před časem Blanka Vítová, proděkanka pro organizaci a rozvoj PF UP.

Ke zmíněným hodnotám má blízko právě akademický sochař Otmar Oliva. Jeho rodiče stíhal komunistický režim. On sám byl roku 1979 zatčen a vězněn za šíření materiálů Charty 77. Jeho nejvýznamnějším dílem je výzdoba kaple Jana Pavla II. Redemptoris Mater ve Vatikánu, jejíž součástí je také papežský trůn. Za svoji uměleckou tvorbu a občanský postoj byl Otmar Oliva mnohokrát oceněn, například Cenou Masarykovy akademie umění, Pamětní medailí 3. odboje nebo Řádem sv. Cyrila a Metoděje. Letos převzal Cenu města Olomouce v oblasti kultury.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)