Po padesáti letech znovu složili promoční slib

Foto: Martin Višňa
Monday 28 November 2022, 16:00 – Text: Martin Višňa

Slavnostním sálem Klášterního Hradiska to zase jednou šumělo. Sešli se tu zkušení lékaři a lékařky, kteří před půlstoletím úspěšně ukončili studium Všeobecného lékařství a Stomatologie na Lékařské fakultě UP. Na zlaté promoci, kterou pro ně fakulta připravila, nejen že zavzpomínali na studentská léta a probrali, kam se jejich životní cesty po studiu ubíraly, ale především znovu složili promoční slib.

„Nejsem příznivcem dlouhých projevů. Mnohem raději bych si poslechl vaše příběhy, vaše zkušenosti, které by jistě byly zajímavě nejen pro mě, ale zvláště pak pro naše čerstvé absolventy, kteří jsou na začátku své lékařské kariéry. Jen vy sami totiž dokážete říci, kolik úsilí musí člověk věnovat celoživotnímu působení v medicíně, jak je obtížné sladit odbornou práci a péči o pacienty s osobním životem a péčí o rodinu. Prožili jste období nebývalého rozvoje medicíny i období zásadních společenských změn, získávali jste zkušenosti a také je předávali dál, ovlivnili jste stovky a tisíce lidských životů. Chtěl bych vám za to vše poděkovat,“ řekl při slavnostním aktu rektor UP a taktéž lékař Martin Procházka.

Zlatým absolventům popřál vše dobré do dalších let společně s proděkany LF UP Evou Kláskovou a Milanem Kolářem. Mezi sedmdesátkou těch, kteří si promoci po padesáti letech od ukončení studia v roce 1972 zopakovali, byli lékaři a lékařky zejména ze severní Moravy a Slezska, také z Čech i Slovenska.

Slib znovu složila například hygienička a epidemioložka Jarmila Medková, se kterou se ve výuce mohli setkat studenti hned několika fakult UP a která mimo jiné působí ve Vojenské nemocnici Olomouc, profesor Evžen Weigl, zakladatel a dlouholetý přednosta Ústavu imunologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, který se v letech 2006–2009 podílel i na vedení univerzity jako prorektor pro rozvoj a výstavbu, nebo profesor Karel Indrák, který mimo jiné stojí za vznikem Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL nebo nadace Haimaom na podporu nemocných s transplantací kostní dřeně.

Právě Karel Indrák se ujal za někdejší studenty všeobecné medicíny proslovu, během něhož srovnal tehdejší studium s dnešním. „Měli jsme více příležitostí se vzájemně poznat než současní studenti. Naše studium začalo bramborovou brigádou. Měli jsme také lyžařský kurz, letní soustředění na Pastvinách, součástí výuky byl i tělocvik a ve vyšších ročnících přibyla pro muže vojenské příprava. Ještě dnes mnozí se svěděním kůže vzpomínáme na stejnokroj, kterému jsme říkali kopřiváče,“ zmínil.

„Můžeme být hrdí na to, čeho jsme v našich oborech dosáhli, samozřejmě jsme hrdí i na naši alma mater. Dovolte mi, abych za nás všechny poděkoval vedení lékařské fakulty, že pro nás organizuje tyto zlaté promoce a umožňuje nám se po mnoha letech setkat. Bohužel se nás sešla jen zhruba třetina, čtvrtina. Zestárli jsme, někteří nemohli přijet ze zdravotních důvodů, jiné zavál osud na druhý konec světa a s dalšími se již bohužel nikdy nesejdeme. Nicméně věřím, že toto setkání se může stát impulzem proto, abychom se, pokud to zdraví dovolí, někdy opět potkali, popovídali si o svých prožitcích a zůstali prostě v kontaktu. Všem bych chtěl popřát hodně zdraví, pohody a klidu,“ uzavřel svůj proslov Karel Indrák.

Na jeho vzpomínky a přání navázala za dřívější studenty zubního lékařství Marta Krsková provozující ordinaci v Olomouci. Ve své řeči mimo jiné připomněla, že před padesáti lety by ji ani nenapadlo, že jednou bude moci založit soukromou praxi a řešit záležitosti s tím spojené. „Vážím si uspořádání dnešní slavnosti, považuji ji za uznání společnosti za naši dlouholetou činnost v lékařském povolání a v poslání pečovat o zdraví našich občanů,“ uvedla.

Poté zazněla studentská hymna Gaudeamus Igitur a šum se přesunul do předsálí, kde byl pro zlaté absolventy připraven přípitek a malé pohoštění.  

Zlatá promoce patří k již tradičním absolventským událostem v kalendáři Lékařské fakulty UP, poprvé se uskutečnila v roce 2010. Kromě toho fakulta pořádá také promoci diamantovou pro absolventy po šedesáti letech od završení studia a oblíbené je také setkání Radicés / Kořeny, na kterém se scházejí „třicetiletí“ absolventi.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)