Po šedesáti letech znovu složili slib

Z Diamantové promoce ročníku 1964.
Foto: Martin Višňa
Tuesday 30 April 2024, 8:00 – Text: Martin Višňa

Dostavbou Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP zněly fanfáry a studentská hymna Gaudeamus igitur. Na své alma mater se totiž sešli někdejší spolužáci, kteří studium medicíny či stomatologie úspěšně zakončili v roce 1964. Tři desítky zkušených lékařek a lékařů, z nichž někteří jsou stále dle svých možností v praxi, nyní během Diamantové promoce složili svůj promoční slib znovu.

„Mohlo to být lepší, ale nebylo to špatné.“ Těmito slovy shrnul uplynulá desetiletí Jindřich Pazdera, dřívější přednosta současné Kliniky ústní čelistní a obličejové chirurgie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc a také proděkan LF UP pro studium Zubního lékařství, který se ujal proslovu za zubařskou část přítomných. „Od našeho posledního setkání před deseti lety naše řady opět prořídly. Svědčí to o tom, že ani my zubní lékaři, bohužel, nedokážeme odolat zubu času,“ uvedl také. V proslovu vzpomněl mimo jiné i na stresující praktickou výuku. Stresující pro studenty, učitele a především pacienty. „Neexistovaly totiž žádné výukové simulátory a běžné pracovní postupy jsme si poprvé zkoušeli rovnou v ústech pacientů.“

Krátce zavzpomínal také Miloslav Duda, který promluvil za všeobecné lékaře. „Když jsme na lékařskou fakultu nastoupili, právě se dobudovávaly Teoretické ústavy, tehdy jsme se jako brigádníci podíleli například na jejich úklidu. Také jsme byli první studenti, kteří v těchto prostorách skládali zkoušku z anatomie. První klinické zkušenosti jsme během studia získávali v budově Franze Josefa, ta dnes už nestojí,“ řekl bývalý přednosta II. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, působící v současnosti na I. chirurgické klinice. Připomněl také některé učitele a stejně jako Jindřich Pazdera povzdechl nad tím, že řada někdejších spolužáků se již Diamantové promoce nedožila. Krátkou úvahou o člověku přispěl také další z promovaných Jan Siwy.

Během slavnostního aktu složilo znovu promoční slib a převzalo pamětní diplom 32 diamantových absolventů, jejichž profesní cesty po roce 1964 byly pestré. Například Josef Doležel se v Kanadě specializoval na vnitřní lékařství a vedl Georgian Bay General Hospital v Midlandu v Ontariu. Jan Grulich byl sice většinu profesního života spjat s anesteziologicko-resuscitačním oddělení v Litomyšli, ale zkušenosti krátce sbíral i na Maltě. V Zambii zase krátce působili Jan Nieslanik a Miroslava Nieslaniková, kteří byli jinak profesně doma v Ostravě. Liptovský Mikuláš, Praha a Mnichov jsou pak místa, kde se věnovala svým pacientům zubní lékařka Ulrike Thom-Gruber.

Diamantovou promocí absolventy provedli proděkanka Eva Klásková a proděkan Dušan Klos jako zástupci lékařské fakulty a prorektorka UP pro komunikaci a studentské záležitosti Andrea Hanáčková. „Přeji vám, ať vám život přinese mnoho dalších let naplněných zdravím a spokojeností,“ popřála lékařkám a lékařům prorektorka. K jejím slovům se při následném přípitku připojila i proděkanka s proděkanem. Oba zároveň přiznali, že je pro ně velká čest být u takového výročí jejich učitelů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)