Poprvé online se uskutečnily olomoucké speciálněpedagogické dny

Repro: Žurnál UP
Friday 30 October 2020, 8:32

Ve dnech 13. a 14. října proběhly již VIII. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých byla pořádaná XXI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VIII. konference mladých vědeckých pracovníků. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhly poprvé celé online.

Ústředním tématem konference bylo téma rozvoje kognitivních schopností nejen ve speciálněpedagogickém kontextu – teoretická východiska i potenciál praktické využitelnosti a aplikací prostřednictvím různých intervenčních programů.

Jako hlavní přednášející vystoupili Mirjana Sekicki, Eva Šmelová, Miroslava Nováková Schoffelová a Kateřina Vitásková. Společně s dalšími vytvořili pestrou konferenční programovou mozaiku zhruba sedmdesáti přednášek, ústních sdělení, diskuzí i workshopu s využitím arteterapie pro účastníky z řad akademické i odborné veřejnosti a studenty, kteří vytvářejí perspektivu oborů speciální pedagogiky.

V prvním dnu se v rámci úvodního bloku zúčastnilo konference zhruba 200 účastníků, stejný počet připojených posluchačů byl i ve dvou odpoledních sekcích, které byly rozděleny do 8 tematicky zaměřených bloků. Každý blok měl svého správce místnosti a moderátora, jejich spolupráce byla v průběhu celé odpolední části skvělá.

Konference mladých vědeckých pracovníků proběhla druhý den dopoledne, opět se zúčastnilo přes 200 posluchačů, kteří vyslechli ve čtyřech sekcích 24 příspěvků.

Srdečně děkujeme všem přednášejícím, diskutujícím, účastníkům, moderátorům a správcům místnosti za účast  v online režimu.

Omlouváme se za případné drobné komplikace a  věříme, že získané informace, podněty a poznatky  budou pro všechny přínosné i užitečné.

Za celý organizační tým přejeme všem pevné zdraví!

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)