Porodnická a gynekologická vyšetření mohou medici cvičit na nových simulátorech

Profesor Radovan Pilka prezentuje práci se simulátorem ultrazvukového vyšetření abdominální sondou.
Foto: Martin Višňa
Tuesday 11 August 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Čtyři nové simulátory pro výuku porodnictví a gynekologie rozšířily Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností Lékařské fakulty UP (CENTESIMO). Studenti se na přístrojích budou učit specifikům práce s moderními lékařskými technologiemi a cvičit nejčastěji používané vyšetřovací postupy.

Ve výuce mediků, lékařů při atestacích či specialistů z jiných oborů mohou na fakultě nově využít dva ultrazvukové simulátory, jeden s vaginální a druhý s abdominální sondou, a dva simulátory chirurgické pro nácvik hysteroskopie a laparoskopie. Společné mají vybavení monitory a připojení k internetu, umožňují pořídit záznam absolvovaného cvičení a sdílet ho s jinými uživateli nebo ho jednoduše stáhnout na flash disk k dalšímu studiu.

Studenti si při práci na moderních trenažérech osvojí především koordinaci pohybu používaného nástroje s tím, co vidí na obrazovce, a orientaci v těle. „Je nutné si uvědomit, že anatomie se učí z pohledu pacienta, kdy srdce je vlevo, pravá ruka vpravo a hlava nahoře. Ovšem při hysteroskopii, kdy se přes pochvu zavádí do dutiny děložní endoskop, je z pohledu mě coby operatéra například ústí pravého vejcovodu po mé levé ruce. Navíc přes kameru a s obrazem na plochém monitoru nevnímám prostor v těle stejně, jako když operuji přímo rukama. Zní to možná banálně, ale pro kvalitní lékařskou péči je to nezbytné,“ uvedl profesor Radovan Pilka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky LF a Fakultní nemocnice Olomouc.

V případě ultrazvukových simulátorů jde podle dodavatele o první takovou instalaci v České republice. Přístroje disponují dvěma monitory, kdy na jednom má student zvýrazněné, kde se má se sondou pohybovat, na druhém pak sleduje přímo vyšetřované místo. Paměť simulátoru obsahuje několik modelových případů pacientek v různé fázi těhotenství, například i s dvojčaty, další modely lze podle potřeby přidávat. A nechybějí ani základní teoretické informace o principech ultrazvukového vyšetření a optimálním nastavení přístroje.

Hysteroskopický simulátor je odklápěcí, umožňuje vkládat modely dělohy, případně i skutečný preparát, k nácviku vyšetření touto metodou je možné používat i elektrické operační nástroje. Laparoskopický trenažér, který na první pohled připomíná spíše krabici s dřevěnou stavebnicí, pak napodobuje malou pánev. „Na těchto simulátorech je po zvládnutí základů možné posilovat koordinaci a orientaci plněním úkolům, kdy studenti vytahují umístěné barevné kolíčky na čas a v daném pořadí. Průběžným sledováním dosažených časů pak může student vidět, jestli se zlepšuje,“ dodal přednosta kliniky.

Podle Radovana Pilky sice simulátory živého pacienta nenahradí, ve vzdělávání mladých lékařů ale budou mít stále významnější roli. Právě proto, aby si zautomatizovali specifika práce s moderními technologiemi a v praxi se mohli výhradně soustředit na zdravotní problém pacienta, nikoliv na technické okolnosti.

Toho si je dobře vědomo i vedení lékařské fakulty. „Výuka studentů Všeobecného lékařství na simulátorech je považována za nutnou prerekvizitu práce se skutečnými pacienty. Proto je snahou vedení lékařské fakulty podporovat rozvoj simulátorové výuky,“ řekl Martin Modrianský, proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy. Čtyři nové simulátory pro výuku porodnictví a gynekologie byly pořízeny v rámci projektu OP VVV Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání (reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259), náklady dosáhly téměř 4,5 milionu korun.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)