Pozvání do Olomouce přijali světově uznávaní odborníci na výzkum rakoviny

Friday 25 November 2016, 10:08 – Text: OK

Olomouc (25. listopadu 2016) – Nejnovějším poznatkům z diagnostiky, léčby a výzkumu nádorových onemocnění je věnován 12. ročník mezinárodní konference Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince ji v NH Olomouc Congress pořádá Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s klastrem MedChemBio. S hlavními příspěvky v Olomouci vystoupí přední vědecké kapacity z Evropy a Spojených států amerických.

Hlavním tématem konference bude výzkum nádorových chorob zaměřený na hledání nových léčiv a terapeutických postupů. „Jsme mimořádně potěšeni, že pozvání na naši konferenci přijala řada významných světových odborníků. V oblasti výzkumu poškození DNA to jsou především ředitel Institutu molekulární onkologie v Miláně Marco Foiani a nejcitovanější český vědec v oblasti biologických a medicínských věd Jiří Bártek, který vede centrum pro výzkum rakoviny v Kodani a působí i v olomouckém Ústavu molekulární a translační medicíny,“ představil ředitel pořádajícího ústavu Marián Hajdúch.

K dalším očekávaným hostům bude patřit také Clemens Decristoforo z Oddělení nukleární medicíny Univerzity Innsbruck, který se věnuje problematice zobrazování nádorů, nebo Susan Mooberry z texaské univerzity, jejíž výzkum je zaměřen na identifikaci léků proti agresivním nádorům prsu.

Dvoudenní program, který přilákal na 150 registrovaných účastníků z evropských zemí, Alžíru, USA, Česka i Slovenska, nabídne desítky přednášek a posterových sdělení. V jednotlivých blocích představí odborníci aktuální výsledky z výzkumu biomarkerů nádorových onemocnění, molekulárních cílů, vývoje protinádorových léčiv nebo nových technologií.

Právě pravidelná účast významných zahraničních a českých vědců je podle ředitele olomouckého ÚMTM dokladem významného mezinárodního ohlasu, kterého konference během uplynulých dvanácti let získala. Její význam podle něj spočívá nejen ve výměně zkušeností, znalostí a metodických postupů v oblasti výzkumu rakoviny, ale i v osobních setkáních výzkumníků a studentů. „Často vedou k přípravě společných vědecko-výzkumných projektů a jsou i dobrou příležitostí k získání talentovaných pracovníků, kteří v rámci své mobility nastoupí na naše pracoviště,“ uvedl Marián Hajdúch.

Více informací k programu najdete na stránkách konference.

Kontaktní osoby:

Marián Hajdúch | ředitel
Lékařská fakulta Univerzity Palackého | Ústav molekulární a translační medicíny
E: marian.hajduch@upol.cz | T: 585 632 082, 585 632 083
www.umtm.cz

Peter Vanek | marketingový manažer
Lékařská fakulta Univerzity Palackého | Ústav molekulární a translační medicíny
E: peter.vanek@upol.cz | T: 585 632 246 | M: 775 050 355
www.umtm.cz

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)