Přání předsedy Akademického senátu UP do nového roku

Foto: Milada Hronová
Monday 1 January 2018, 7:05 – Text: (red)

Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové,

začíná rok, v němž bude naše země slavit 100 let od vzniku samostatného československého státu, tedy okamžiku pro naši republiku i národ velmi podstatného.

Jak všichni víme, na vzniku samostatného státu se výraznou měrou podílela i akademická veřejnost. Je proto příznačné a snad i zavazující, že bychom se i my, představitelé jedné z nejstarších univerzit na našem území, měli ve svých postojích opřít o demokratické ideály zakladatelů našeho státu. Hned na začátku roku čekají naši zemi přímé volby prezidenta republiky a já nejen naší univerzitě, ale i celé České republice přeji, aby byl za prezidenta zvolen takový kandidát, na kterého budeme moci být jako občané i členové akademické obce hrdí.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci zahájí v roce 2018 svá funkční období staronová či nová vedení na celkem pěti fakultách. Na třech fakultách (filozofické, pedagogické a fakultě tělesné kultury) již volby děkanek či děkanů úspěšně proběhly, na dvou fakultách (přírodovědecké a cyrilometodějské teologické) se odehrají v průběhu roku. Za sebou máme i volby rektora, v nichž akademický senát vybral profesora Jaroslava Millera, který do svého druhého funkčního období nastoupí s částečně obměněným týmem 1. února.

Do roku 2018 proto celé univerzitě přeji, aby vedení fakult i univerzity dokázala hladce a s elegancí překonávat všechny překážky, které se nám postaví do cesty. Studentkám a studentům přeji osvícené a vstřícné akademické i neakademické pracovníky, kolegyním a kolegům pak nadané studentky a studenty. V osobním životě každému z Vás chci popřát mnoho úspěchů a co nejméně starostí. 

Jiří Langer

předseda Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci

Back