Právnická fakulta chce konferencí přispět k objektivizaci pohledu na Emila Háchu

Emil Hácha, právník, politik a protektorátní prezident, se narodil před 150 lety. Foto: wikipedia.com
Monday 5 September 2022, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Přispět k rozkrytí osobnosti Emila Háchy, právníka, politika a protektorátního prezidenta, v co nejširším kontextu si dala za cíl konference Doc. Emil Hácha (1872-1945) – pohnutý osud v pohnuté době. Mezinárodní mezioborové setkání, které se uskuteční 6. září, připravila právnická fakulta.

Konference se koná u příležitosti 150. výročí narození Emila Háchy. S nápadem na její uspořádání přišel před rokem absolvent právnické fakulty Pavel Sladký. „Rádi bychom přispěli k objektivizaci pohledu na významného právníka Emila Háchu. Nebudeme se vyhýbat ani negativním, ale ani pozitivním složkám jeho charakteru, práce i kariéry. Pokusíme se hledat konkrétní vlivy, které formovaly jeho rozhodování v určitých chvílích,“ vysvětlila za organizátory Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin. Právě tato katedra společně s katedrou správního práva a finančního práva konferenci připravuje.

O jedinečnosti akce, správné volbě jejího zaměření, svědčí zájem odborné veřejnosti. „Původně jsme si představovali, že téma upoutá jen malý okruh zájemců, že se bude jednat o diskuzi úzkého kroužku odborníků. Zájem široké odborné veřejnosti nás moc potěšil. Konference bude nejen mezinárodní, přijedou slovenští a polští kolegové, ale i multioborová,“ naznačila Kamila Bubelová. Na seznamu účastníků jsou právníci, historikové, vysokoškolští pedagogové, soudci Nejvyššího správního soudu ČR a SR, ale i vědci z oborů muzikologie, teologie a politologie.

Program jednodenní konference bude nabitý, zveřejněn je na webu fakulty. Organizátorům se do něj podařilo vměstnat 17 odborných příspěvků. „Zajímavé budou určitě všechny, osobně se těším zejména na přednášky kolegů, kteří zkoumali dosud nepublikované materiály o Háchovi v archivech,“ uvedla Kamila Bubelová.

Výstupem z konference Doc. Emil Hácha (1872–1945) – pohnutý osud v pohnuté době bude písemný soubor příspěvků o osobnosti a době Emila Háchy, který vyjde jako monotematické číslo fakultního časopisu Acta Iuridica Olomucensia začátkem roku 2023.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)