Právnická fakulta hostila konferenci Kriminologické dny

Kriminologické dny přilákaly na 150 účastníků.
Fotogalerie: Eva Hrudníková
Friday 19 January 2018, 14:21 – Text: Eva Hrudníková

Oběť, trestný čin, věznice nebo výzkum… Tato slova patřila na konci minulého týdne k nejskloňovanějším na právnické fakultě. Konala se tu výroční konference České kriminologické společnosti nazvaná Kriminologické dny. Dvoudenní akce, kterou spolupořádala právnická fakulta, přilákala na 150 odborníků z praxe i z akademické sféry.

Letošní ročník Kriminologických dnů byl v pořadí již šestý. „Každou konferenci se snažíme uspořádat na některé z českých vysokých škol. Snažíme se střídat regiony. V Olomouci jsme poprvé,“ řekl předseda České kriminologické společnosti Miroslav Scheinost. Konference podle něj nabízí prostor pro diskuzi všech kriminologicky relevantních otázek. „Nechceme pořádat konferenci, která by byla svázaná jedním tématem, a to se nám daří. Rok od roku nám přibývá účastníků i témat, o kterých se hovoří,“ zhodnotil Miroslav Scheinost a poděkoval olomoucké fakultě za spolupořadatelství a jejímu organizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci.

„Konference Kriminologické dny je významná nejen svým rozsahem, ale i svým zaměřením, neboť dává dohromady odborníky z různých oblastí vědy a praxe. Je pro nás velkou ctí, že jsme mohli být jejími spoluorganizátory, a pevně věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech,“ uvedla proděkanka pro vědu a výzkum PF UP Blanka Vítová. Olomoucká právnická fakulta měla své zástupce i mezi aktivními účastníky. Se svými příspěvky vystoupili například Lenka Holá, z katedry politologie a společenských věd, Petra Masopust Šachová, Zdeněk Jiří Skupin, Roman Vicherek, Daniel Prouza nebo Filip Ščerba, všichni z katedry trestního práva. Poslední dva jmenovaní moderovali také tematické panely.

V sálech právnické fakulty mezi sebou diskutovali a vyměňovali si zkušenosti akademici, zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby či nevládních organizací. „Jsem na této konferenci poprvé. Čtrnáct let pracuji jako probační úředník. Zajímají mě nejrůznější výzkumy, jejichž výsledky tu jsou prezentovány, a zkušenosti kolegů. Věřím, že část z toho využiji v praxi při práci s klienty. Olomoucká fakulta byla jako místo konání vybraná velmi dobře,“ řekl Dušan Beyer z Probační a mediační služby.

Mezi diskutovaná témata patřily například sexuální nebo počítačová kriminalita, drogy, trestné činy z nenávisti, ochrana obětí, stalking nebo české vězeňské prostředí.

Česká kriminologická společnost vznikla v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Příští rok se její výroční konference uskuteční v Ústí nad Labem.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)