Právnická fakulta nabízí kurzy LL.M. se špičkovými odborníky

Zájemci si mohou vybírat ze čtyř specializací.
Foto: Archiv PF UP
Tuesday 18 July 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta výrazně rozšiřuje nabídku celoživotního vzdělávání. Nově nabízí mezinárodně uznávané kurzy LL.M. (Master of Laws), které jsou koncipovány jako specializační kurzy zaměřené na prohloubení znalostí v určitých právních oblastech. Výuku budou zajišťovat špičkoví lektoři a zájemci si mohou vybírat ze čtyř různých specializací. Úspěšní absolventi pak získají mezinárodně uznávaný titul LL.M. Právnická fakulta je první fakultou Univerzity Palackého, která tuto formu placené profesní nástavby poskytuje.

Vzdělávat se mohou nejen právníci, ale i manažeři nebo podnikatelé a ti, kteří splní podmínky pro přijetí. „Kurzy jsou cestou, jak využít potenciál naší fakulty. Nabízíme uznávané odborníky, zázemí veřejné vysoké školy a tradici právnického vzdělávání, čímž garantujeme vysokou úroveň získaných znalostí a dovedností využitelných v praxi. Na garanci kvality zároveň úzce spolupracuje s ostatními českými právnickými fakultami,“ uvedl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti a koordinátor kurzů LL.M. na PF UP. Podle něj bude výuka obsahově vycházet z nejnovějších poznatků v dané oblasti a její organizace v kombinované formě bude přizpůsobena časově zaneprázdněným uchazečům.

Právnická fakulta má nyní v nabídce čtyři LL.M. kurzy – Soutěžní právo, Právo duševního vlastnictví (ve dvou specializacích – Právo designové a módní, Mediální právo), International and European Law a International Business Law, který realizuje ve spolupráci s Dunajskou univerzitou v Kremži. „O zaměření kurzů rozhodlo především to, v čem jsme jako fakulta silní, kde máme vlastní interní odborníky a můžeme tedy účastníkům nabídnout špičkovou kvalitu,“ vysvětlil Martin Faix. A doplnil, že do budoucna se může nabídka specializací rozšiřovat.

Výuka stojí zhruba z poloviny právě na fakultních expertech, jako je například profesor Ivo Telec, vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu, Olga Pouperová, docentka na katedře správního práva a finančního práva, nebo Michal Petr, odborný asistent na katedře mezinárodního a evropského práva a někdejší místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Fakultní experty doplňují špičkoví lektoři z praxe.

Kurz trvá tři semestry a je organizován formou blokové výuky třikrát za semestr. Zájemci se mohou přihlašovat od 20. července elektronicky prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání UP. Veškeré potřebné informace ke kurzům vyučovaným v českém jazyce lze najít na speciální webové stránce, ke kurzům v anglickém jazyce pak zde.

Back