Právnická fakulta podepsala Memorandum o spolupráci s Ústavním soudem

Memorandum bylo podepsáno na Ústavním soudě. Foto: ÚS
Friday 23 September 2022, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Olomoucká právnická fakulta je první českou právnickou fakultou, která formalizovala spolupráci s Ústavním soudem. Memorandum, jehož účelem je užší propojení akademické sféry a praxe, podepsali Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, a Václav Stehlík, děkan právnické fakulty.

Strany memoranda se dohodly na třech základních formách spolupráce: pravidelné setkávání zástupců za účelem projednávání otázek společného zájmu, společná organizace či zapojení do školení, seminářů, konferencí a vzájemná metodologická a konzultační pomoc.

Memorandum je vyústěním již existujícího dlouhodobého propojení obou institucí. Na Ústavním soudě nyní působí či působila řada osobností, která je spojena s PF UP, a to v řadách soudců, asistentů i stážistů. „Z olomoucké fakulty nepochybně vzešlo mnoho vynikajících právníků a my jsme rádi, že někteří z nich přímo přispívají k práci Ústavního soudu. Již existující plodné a vzájemně prospěšné vztahy Ústavního soudu s akademickým prostředím nyní dostávají formalizovanější rozměr, který jistě posílí odborné a vědecké kapacity obou stran,“ zhodnotil krátce po podpisu předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Jeho slova doplnil děkan PF UP. „Obě sféry se navzájem potřebují a mají si co nabídnout ve snaze o kultivaci českého právního prostředí. Je to i příležitost pro naše akademiky či doktorské studenty, současně je to nabídka soudní sféře na té nejvyšší úrovni více se zapojit do odborné diskuze na akademické půdě,“ řekl Václav Stehlík. Současně vyjádřil potěšení nad tím, že právě PF UP je první fakultou, se kterou Ústavní soud memorandum podepsal.

Olomoucké fakultě se v posledních letech daří rozšiřovat okruh svých partnerů. Spolupracuje již například s Nejvyšším soudem, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Kanceláří vládního zmocněnce pro lidská práva, Justiční akademií, Insolvenčním servisem, Nadací Sirius, Charitou Olomouc nebo advokátními kancelářemi HAVEL & PARTNERS, Arrows, Kohajda & Sejkora či společností Ernst & Young.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)