Právnická fakulta rozšířila nabídku celoživotního vzdělávání, myslí i na ukrajinské studenty

V nabídce fakulty jsou i programy pro ukrajinské uchazeče. Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 27 July 2022, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta pro nadcházející akademický rok rozšiřuje nabídku programů v rámci celoživotního vzdělávání. Nově nabízí zájemcům placený program Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání a ukrajinským studentům dva bezplatné programy, vše v prezenční formě. Přihlášky lze podávat elektronicky do konce srpna.

Novinka Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání je určena nepřijatým zájemcům o řádné studium a těm, kteří se přijímacího řízení nezúčastnili. „Obsah programu je shodný se studijním plánem 1. ročníku studia v bakalářském programu Právo ve veřejné správě, totožný je také obsah vzdělávání a podmínky zakončení předmětů. Účastníci jsou rozptýleni do seminárních skupin řádných studentů, se kterými se účastní přednášek a seminářů,“ vysvětlil Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy. Podmínkou přijetí je ukončené úplné středoškolské vzdělání. V případě úspěšného absolvování 1. ročníku celoživotního vzdělávání je možné přijetí do 2. ročníku řádného studia a uznání získaných kreditů.

Kromě této novinky se zájemci mohou hlásit také do již tradičně otevíraného placeného programu Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání, který kopíruje studijní plán 1. ročníku studia magisterského programu Právo a právní věda. V nadcházejícím akademickém roce bude otevřen v prezenční formě.

Právnická fakulta upravila nabídku programů v rámci celoživotního vzdělávání i v reakci na válku na Ukrajině. Oba zmíněné programy – Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání a Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání – otevírá ukrajinským studentům bezplatně. „Přihlášku smí podat pouze uchazeč, kterému byla udělena dočasná ochrana v České republice,“ dodal Maxim Tomoszek.

Kompletní nabídku programů najdou zájemci na webu fakulty.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)