Právnická fakulta slavnostně odhalí Památník JUDr. Milady Horákové

Umělecké dílo bude umístěné v knihovně právnické fakulty, v budově B. Foto: Vojtěch Duda
Thursday 22 June 2023, 11:00 – Text: Eva Hrudníková

Knihovnu Milady Horákové na právnické fakultě bude zdobit dílo akademického sochaře Otmara Olivy. Odhalení Památníku JUDr. Milady Horákové se uskuteční 27. června u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu, v den výročí popravy Milady Horákové. Součástí slavnostního setkání bude podpis Memoranda o partnerství a spolupráci mezi Univerzitou Palackého a neziskovou organizací Post Bellum.

Při hledání vhodného autora se fakulta snažila zohlednit několik požadavků – vztah sochaře k Olomouci, provázanost s osudem a odkazem Milady Horákové, uměleckou hodnotu výsledného díla a originalitu. „Zakázku nakonec získal olomoucký rodák, výtvarník Otmar Oliva. Práce se od počátku zhostil s neuvěřitelným nadšením a pokorou,“ řekl Václav Stehlík, děkan právnické fakulty.

Zdobná část plastiky je z bronzu, jádro z kamene. Hlavní část díla tvoří stéla ve tvaru jehlanu, kterou završuje plastika českého lva lámajícího mříže. „Památník odkazuje k hodnotám, které ctila právnička Milada Horáková, ke svobodě, demokracii a boji proti bezpráví a současně k české státnosti. Ke stejným hodnotám, na jejichž základě byla obnovena naše fakulta a které se snažíme šířit,“ dodal Václav Stehlík.

Otmar Oliva pracoval na uměleckém díle ve svém ateliéru na Velehradě průběžně od loňského jara. Úzce spolupracoval s kamenosochařem Petrem Novákem, cizelování svěřil svému příteli Luboši Smílkovi a stříbření měla na starost firma AMATI Kraslice.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)