Přes polovinu směsného odpadu z univerzity lze dále využít, ukázala fyzická analýza

Foto: Martin Višňa
Fotogalerie: INCIEN, Martin Višňa
Wednesday 8 February 2023, 10:03 – Text: Michal Zych

Více než 200 kg směsného komunálního odpadu z 8 fakult UP, CATRIN a rektorátu se objevilo koncem listopadu na nádvoří Zbrojnice. Díky Udržitelné univerzitě a zkušeným třídičům, jimž obsah univerzitních košů prošel pod rukama, se při jeho analýze ukázalo, že univerzita a její studenti a zaměstnanci mají v třídění velký prostor pro zlepšení. Správně by totiž 53 % ze zkoumaného vzorku mělo skončit v tříděném odpadu. Podrobné výsledky dle univerzitních součástí a druhů odpadu přináší výsledná zpráva, přímo na místě vzniklo také video.

Analýzu pro Univerzitu Palackého zajistila nezisková organizace Institut cirkulární ekonomiky, která obdobné rozbory zajišťuje pro obce, firmy, úřady či jiné školy. Vzorkaři z institutu spolu s univerzitními dobrovolníky manuálně roztřídili a zvážili celkem 210 kg směsného komunálního odpadu. Smyslem nebylo jen zjistit, jak si studenti a zaměstnanci v nakládání s odpadem vedou, ale také odhalit slabá místa a ukázat prostor pro zlepšení. Proto jsou k dispozici nejen výsledky pro celou univerzitu, ale i zvlášť pro jednotlivé fakulty, CATRIN a rektorát.

Z celouniverzitních výsledků vyplývá, že největší rezervy jsou v třídění biologicky rozložitelného odpadu, který tvořil 23,4 % vzorku. Většina z něj je přitom jednoduše kompostovatelná, většinou jde o zbytky ovoce a kávovou sedlinu. Dalšími významnými složkami, které je možné dále dobře využívat, byly papír (12,5 %) a plast (11,1 %). Při důsledném třídění papíru, plastu a biologického odpadu by se tedy snížilo množství komunálního odpadu téměř o 50 %.

V „černých“ koších a popelnicích má v ideálním případě končit jen dále nevyužitelný odpad. Za většinou z něj stojí na UP tzv. infekční/neinfekční odpad, jehož bylo ve vzorku přes 60 kg. Z převážné části jde o jednorázové papírové utěrky.

Podrobné a dle univerzitních součástí rozdělené výsledky jsou k dispozici ve výsledné zprávě. Její součástí je i fotodokumentace a návrh dalších kroků, jak systém třídění odpadů zlepšit. Co se v této oblasti bude dál dít, objasňuje koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková: „Již v loňském roce jsme na některých součástech řešili nedostatek košů na tříděný odpad a dokupovali je. Možná proto jsou například hodnoty na rektorátu poměrně pozitivní. V lednu jsme doplnili koše také na pedagogické fakultě, aktuálně vznikají plakátky s návodem, jak správně třídit.“

Řeší se také, jak využít velké množství biologického odpadu. „Na rektorát jsme jako novinku pořídili dva vermikompostéry a zkoušíme, jak bude fungovat zpracovávání bioodpadu pomocí kalifornských žížal. O vermikompostéry je ovšem potřeba se zodpovědně starat (odebírat vzniklý humus, vyhazovat nevhodně umístěné nebo plesnivé věci), proto nejsou zcela vhodné jako plošné řešení. Pokud by ale měla nějaká součást o vermikompostér zájem, rádi jim jej pořídíme. V letošním roce se budeme snažit postupovat podle výsledků analýzy a doplňovat vhodnou infrastrukturu tam, kde je nejvíce potřeba,“ dodala Huňková.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)