Prestižní Baderovo stipendium obdržela Lucie Česká

Foto: archiv Lucie České
Tuesday 14 March 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Studentka třetího ročníku doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého získala mimořádně prestižní stipendium amerického chemika a sběratele umění Alfreda Badera. Stipendium ve výši 12 500 dolarů obdržela na podporu vědecké činnosti a pobyt v zahraničí.

Své studijní povinnosti plní Lucie Česká v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze, kde pracuje na dizertační práci pod vedením Pavly Machalíkové, vedoucí oddělení umění 19.–21. století. Věnuje se salonnímu umění, jeho prezentaci, recepci a obchodu.

„V rámci výzkumu sleduji vývoj fenoménu salonního umění probíhající ve druhé polovině 19. století přes jeho etablování v sedmdesátých letech a největší rozmach kolem přelomu století. Kromě výročních výstav Krasoumné jednoty vznikaly v Praze také soukromé galerie a salony, které soudobé společnosti nabízely poměrně širokou přehlídku umělců a jejich děl. Umělecká produkce se díky přehlídkám stala snadněji dostupným artiklem. Z návštěvníků výstav se stávali kupující a sběratelé uměleckých děl, s takovým zájmem byla totiž úzce spjata i společenská prestiž,“ uvedla laureátka Baderova stipendia z katedry dějin umění FF UP.

Získání tohoto stipendia vnímá jako velkou příležitost a zároveň závazek ke kvalitním vědeckým výstupům. „Umožní mi nahlédnout zkoumanou problematiku obchodních strategií a prezentace v širším mezinárodním kontextu. Z hlediska mé badatelské práce je to velmi podstatné,“ dodala.

Díky Baderovu stipendiu bude Lucie Česká studovat obchodní strategie a prezentace umění na příkladu podnikatelských aktivit pražského galeristy Mikoláše Lehmanna. „Byl velmi zajímavou osobností. V Praze jako první zřídil umělecký salon se stálou výstavou, která fungovala několik desítek let. Jednou z jeho obchodních strategií se staly cesty se senzačními obrazy,“ doplnila doktorandka Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zdůraznila přitom, že díky Baderovu stipendiu bude moci sledovat evropské turné Mikoláše Lehmanna s obrazem Kristova hlava Gabriela Maxe, které uskutečnil v sedmdesátých a osmdesátých letech a seznámit se tak s aktivitami a postupy soukromých galeristů té doby.

Kromě zahraničních studijních pobytů bude Lucie Česká spolupracovat i s dalšími odborníky. „Důležitým pramenem jsou dochované smlouvy nebo dopisy mezi Lehmannem a Maxem. Jejich přepis a následná interpretace bude jednou z klíčových součástí mého výzkumu,“ uzavřela. 

Baderovo stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a donedávna žijícím v americkém Milwaukee. Otec Alfreda Badera pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, byla určena studentům a studentkám dějin umění v České republice.

Ve filantropické práci Alfreda Badera dnes pokračuje nově zřízená nadace Bader Philanthropies, která uděluje stipendia českým historikům umění a chemikům. V obou oborech se jedná o vůbec nejprestižnější stipendium privátního subjektu.

Stipendium je udělováno jedenkrát ročně a primárně je určeno na hrazení nákladů dlouhodobých studijních pobytů a vědeckých stáží řešitele.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)