Prezident Petr Pavel debatoval se studenty, Eva Pavlová otevřela centrum mediace

Foto: Vojtěch Duda, Jakub Čermák
Monday 30 October 2023, 14:10 – Text: M. Křížková Hronová, E. Hrudníková a M. Vysloužilová

Univerzitu Palackého navštívil prezident České republiky Petr Pavel s chotí Evou. Dvoudenní návštěvu Olomouckého kraje zahájil debatou se studenty ve zcela zaplněné aule filozofické fakulty. Eva Pavlová navštívila Pevnost poznání, kde se zúčastnila slavnostního otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci při právnické fakultě.

Prezident České republiky Petr Pavel navštívil filozofickou fakultu za doprovodu svého nejbližšího týmu. V debatě, již moderoval Ondřej Molnár, předseda Akademického senátu FF UP, a Denisa Thernerová z Politologického klubu UP, se hovořilo o mezinárodní i vnitrostátní politice, současné bezpečnostní situaci, o současné efektivitě či naopak těžkopádnosti fungování společenství, jakými jsou OSN, NATO i EU, či o umělé inteligenci. Zhruba hodinová debata v prostorách filozofické fakulty se samozřejmě nemohla vyhnout ani palčivému tématu, jakým je neuspokojivé financování vysokých škol, respektive podfinancování humanitních a sociálněvědních oborů. Prezident Petr Pavel v této debatě zdůraznil potřebu řešit jej jak v celém kontextu vysokého školství, tak v širším kontextu dlouhodobější vize České republiky. 

„Je potřeba stanovit si realistické priority, které do budoucna udrží naši zemi v pozici, v níž bychom ji rádi viděli. Vzdělávání rozhodně patří mezi základní priority,“ uvedl Petr Pavel. Nedostatečnost ve financování však nevidí jako jediné minus. „Problémem je i rovnováha mezi efektivitou celého systému, který vznikl v devadesátých letech minulého století, a svobodami, které má. Dnes se ukazují limity tohoto systému. Je tedy potřeba vést o tom otevřenou a emocí prostou debatu,“ doplnil.Prezidenta na akademické půdě Univerzity Palackého přivítal prorektor pro strategii a vnější vztahy a statutární zástupce rektora Michal Malacka. 

Ve své řeči vztahující se k nedostatečnému financování vysokých škol, a speciálně humanitních a sociálněvědních oborů, připomněl i potřebu jasných, měřitelných a transparentních kritérií kvality pro vysokoškolské vzdělávání, podle nichž by se mohlo začít pracovat na odstranění duplicit. Zdůraznil i to, že by nebylo dobré preferovat jeden proud vědění před druhým. „Stávající systém si tak trochu zvykl na vyjeté koleje. Je proto nutné připravit jak odborníky, kteří nejsou součástí ministerstev a státem řízených institucí, tak i mechanismus, podle nějž by celý systém fungoval. Také je třeba přesvědčit veřejnost, konkrétně kritickou část veřejnosti, a vytvořit tlak na stát. Je důležité, aby se tento proces rozjel co nejdřív,“ řekl před studenty i pedagogy v aule FF UP. 

Debatu sledovalo více než dvě stě studentů a pedagogů přímo v aule FF UP, dalších pět set lidí využilo možnosti sledovat diskuzi na streamu. Všem prezident Petr Pavel v závěru vyčleněného času vzkázal, aby se k současné nelehké životní realitě stavěli věcně, aby našli v sobě přesvědčení, že to, jaký život budou žít, není jen na ostatních. „Nečekejte, že bude život ideální. Je potřeba se umět poprat s životem reálným. Snažte se v rámci svých možností pro to udělat maximum, buďte aktivními a zodpovědnými občany.“Z debaty se studenty v aule FF UP.

Speciální program na Univerzitě Palackého měla manželka prezidenta Eva Pavlová. Jako čestný host se účastnila otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci, které funguje při katedře politologie a společenských věd právnické fakulty. Slavnostní setkání hostila Pevnost poznání.

„Vznik Centra pro řešení konfliktů a mediaci je vyústěním desetileté snahy naší právnické fakulty mediaci zavést a postupně rozvíjet. Olomoucká fakulta byla tehdy první právnickou fakultou v Česku, kde byly metody mimosoudního řešení sporů zavedeny do výuky,“ připomněla Lenka Holá z katedry politologie a společenských věd, která je pověřena vedením centra. S tím, že hlavními cíli nově vzniklého pracoviště bude dál zkvalitňovat výuku v oblasti mediace na PF UP, poskytovat mediační služby v olomouckém regionu, a to v rámci Mediační kliniky, provádět výzkum mediace a v neposlední řadě rozvíjet zahraniční spolupráci.Otevření centra mediace hostila Pevnost poznání.

V České republice je centrum unikátní. Jedinečnost je daná šířkou záběru centra i rozsahem jeho plánované činnosti. „Vím, že zatím u nás není mediace plně využita a vždy se nedostane k občanům, kteří ji plně potřebují. Chci ocenit studenty i jejich pedagogy za to, že poskytují své dovednosti potřebným občanům. Vzdělání není jen privilegium, ale i závazek předávání nabytých znalostí své zemi,” řekla první dáma. Eva Pavlová má k mediaci blízko. Před zvolením svého manžela prezidentem pracovala v mediačním centru a ve svém týmu má nyní zapsanou mediátorku. „Této profese si velmi vážím. Jsem velmi ráda, že jsem u otevření centra mohla být.“

Po otevření centra se přesunula na prohlídku Pevnosti poznání. Po krátkém úvodním seznámení s její armádní i civilní historií si prohlédla jednotlivé expozice. „Zaujaly ji nejen dílčí exponáty jako vlnostroj nebo model mozku, u kterých jsme se krátce zastavili, ale především celková mise Centra popularizace přírodovědecké fakulty, která úzce souvisí se společensky odpovědnou rolí univerzity,“ řekl ředitel Pevnosti poznání Matěj Dostálek.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)