(Pře)/Žij Historii

Repro: Žurnál UP
Thursday 11 May 2023, 11:52 – Text: (map)

Doktorandi katedry historie FF UP Barbora Dietrichová a Libor Denk vytvořili zajímavý podcast s názvem (Pře)/Žij Historii. Zaměřují se v něm na prezentaci nejrůznějších výzkumů, a to s důrazem na jejich společenský přínos. O Akademii věd ČR a vysokých školách hovořil v prvním díle uvedeného pořadu Vojtěch Kessler z Historického ústavu AV ČR, do druhého dílu přijal pozvání doktorand FF UP Michal Nguyen, který se ve své disertační práci zabývá tématem inaugurace moravských zemských hejtmanů v 18. století. Podcasty můžete sledovat zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)