Přijímačkový nápor

Foto: Martin Višňa
Tuesday 11 June 2024, 11:10 – Text: (vim)

„Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši lékařskou fakultu, a přeji vám hodně štěstí,“ vítala jménem vedení Lékařské fakulty UP proděkanka Hana Kolářová účastníky příjímacích zkoušek, kteří zaplnili Teoretické ústavy. Zatímco po celý den jedni vstupovali moderní dostavbou nervózní a plni očekávání, druzí vycházeli dveřmi historické části budovy již o poznání klidnější a oznamovali příbuzným, jak jim test „sedl“. Ke studiu Všeobecného lékařství se přihlásilo 2813 uchazečů, u Zubního lékařství pak fakulta zaznamenala 1438 přihlášek.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)