Připojte se k webináři o budoucnosti silniční dopravy

Zdroj: Evropská komise
Wednesday 6 October 2021, 11:25 – Text: Michal Zych

Jednou z oblastí, které se Udržitelná univerzita věnuje, je také udržitelný přístup k dopravě, a to nejen v rámci univerzity samotné, ale i v jejím okolí. Univerzita Palackého se proto podílí na organizaci webináře The future of road transport, na kterém se bude diskutovat o proměnách silniční dopravy a jejích dopadech na městský prostor, ekonomiku, využívání energií nebo emise. 

Přednáška je součástí kampaně Sustainable Mobility Evropského klimatického paktu a cílí především na univerzitní studenty a pedagogy. Bude vedena v angličtině a proběhne ve středu 13. října od 16 hodin. Více informací a registrační formulář najdete zde

Back