Projekt Connected4Health přináší knihu o problematice obezity

Foto: archiv FZV UP
Monday 6 March 2023, 13:00 – Text: Lukáš Merz

Projekt Connected4Health, na jehož řešení v rámci programu Erasmus+ se podílí i Fakulta zdravotnických věd, přináší první výsledky. Ve spolupráci s partnery z Rumunska, Srbska, Portugalska, Španělska a Litvy vznikla publikace, která mapuje problematiku obezity a poruch příjmu potravy v jednotlivých zemích z různých společenskovědních pohledů.

Obezita celosvětové populace nabývá epidemických rozměrů a ani vyhlídky do dalších let nejsou příznivé. Souběžně s obezitou ohrožuje především mladé lidi extrém opačný, jímž jsou poruchy příjmu potravy. Představovaná publikace Cultural and Historical Perspectives on Body Image, Obesity, and Eating Disorders se těmto fenoménům věnuje nikoli z pohledu medicínského či ekonomického, ale z pohledu společenskovědných oborů: historicky, sociologicky, sondou do mediálního prostoru, prizmatem lingvistiky. První část knihy přináší uměnovědnou sondu do historie vnímání a zobrazování lidského těla v kontextech evropských historických epoch či uměleckých stylů a podmiňujících duchovních proudů. Následující kapitoly zachycují aktuální demografická data a trendy v jednotlivých zemích a současně nabízejí různé pohledy do souvisejících oblastí. Dozvíme se například, jakým jazykem se o lidech s nadváhou či podváhou mluví, jaké lexikum se používá při jejich popisu a co zvolenými slovy vlastně vyjadřuje. Další oddíl se věnuje analýze obalů společenských časopisů a způsobu, jakým o problematice (nad)váhy a stravy oslovuje čtenáře a jaký mediální obraz ideálního lidského těla podává. Kapitola o České republice se zastavuje nad způsobem, jak v celostátních médiích probíhá diskuse o problematice obezity, poruchách příjmů potravy, tělesného obrazu a souvisejících psychosociálních důsledcích. V té souvislosti se věnuje například oceňovanému podcastu Sádlo.

Druhá část knihy je zaměřená na národní a lokální iniciativy či organizace, jejichž cílem je pomoci s redukcí nadměrné hmotnosti, přijetím zdravého životního stylu a tím, jak motivovat mladou populaci k pohybu a zdravé stravě. Všímá si i organizací, které informují o poruchách příjmů potravy, snaží se o jejich včasný záchyt, zprostředkování či poskytnutí odborné léčby a souvisejícího poradenství pro rodinu a okolí. Tato část tak přináší zajímavé srovnání, jakým způsobem se různé evropské země snaží čelit epidemickému nárůstu obezity a poruch příjmů potravy zejména mezi mladými lidmi, kteří jsou těmito relativně moderními fenomény ohroženi nejvíce.

Další fází projektu je příprava metodického semináře, který studentům, lektorům a odborné veřejnosti poskytne účinný nástroj pro edukaci mladých o tom, jak těmto civilizačním jevům porozumět, jak se s nimi vypořádat a jak efektivně přistupovat k lidem trpícím obezitou či poruchami příjmů potravy.

Publikace je v současnosti k dispozici v anglickém jazyce zde a bude rovněž zpřístupněna v češtině.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)