První ročník přehlídky digitální tvorby dětí a mládeže nabídl bohatý program

Fotogalerie: Svatopluk Klesnil a Matěj Komínek
Wednesday 7 June 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Sto sedmnáct přihlášek s projekty a soubory digitálních prací, téměř pět set zúčastněných autorů a autorek z celé České republiky i Slovenska, tři tvůrčí workshopy digitální tvorby, open studio, performance digitálních projekcí a hudebních produkcí, DJ party i virtuální výstava. To vše nabídla přehlídka digitální tvorby dětí a mládeže. V Uměleckém centru UP ji s mottem „Be_on the screen and stay creative!“ uspořádala katedra výtvarné výchovy PdF UP.

Digitální technologie spolu s internetem zasáhly snad do všech oblastí lidského života. Ovlivnily i umění a výtvarnou výchovu, stejně jako umělecký provoz a vnímání (audio)vizuálních komunikátů. Staly se tak předmětem zájmu umělců, teoretiků i výtvarných pedagogů, již si v této souvislosti kladou naléhavé otázky. Na některé z nich mohli najít odpovědi během přehlídky Be_on the screen. 

„Be_on the screen je vyjádřením našeho zájmu o výtvarný projev mladých lidí a zároveň o výtvarný projev, který využívá možnosti digitálních nástrojů či technologií. Jde o oblast, která vybízí k prozkoumání a přináší i mnohá dobrodružství. Překvapila nás vysoká úroveň zaslaných prací. Ukazují nám, jak kreativní jsou nejen žáci a žákyně, ale také i učitelé a učitelky. Právě oni jsou totiž těmi, kdo dokážou podnítit zájem mladých lidí o kreativní využívání digitálních nástrojů. Srdečně zvu k prohlídce virtuální výstavy, kterou jsme otevřeli v samém závěru přehlídky. Nabízí ke zhlédnutí všechny projekty a dílčí práce, jež nám účastníci zaslali. Přehlídky se zúčastnili žáci různých typů škol včetně škol středních i vysokých,“ uvedla za organizaci přehlídky Petra Šobáňová, proděkanka PdF UP.

Přehlídka Be_on the screen dospěla ke svému závěru předáním cen i pestrým závěrečným programem v podobě projekcí, workshopů a performancí. Pro děti a mládež připravila pedagogická fakulta i otevřený ateliér s různými aktivitami.

Ve Filmovém sále UC UP převzali ocenění jednotlivci i kolektivy. Několik cen si odnesly děti, které soutěžily v kategorii do šesti let, své vítěze měli i soutěžící ve věkové kategorii od sedmi do dvanácti let, také v kategorii, v níž soutěžila mládež ve věku od třinácti do sedmnácti let i v kategorii soutěžících od osmnácti do šestadvaceti let. Cenu veřejnosti pak na celé čáře vyhrála Eliška Schusterová, studentka třetího ročníku prostějovské střední školy ART ECON, a to za soubor fotografií s názvem Moje místo. V online hlasování ji podpořilo téměř šest set lidí.

„Mám velkou radost a poděkovat bych chtěla především své mámě a svému učiteli. Máma mě k fotografii přivedla, pan učitel Jiří Dosoudil mě podpořil v tom, abych snímky do soutěže poslala,“ uvedla Eliška Schusterová. Její černobílé fotografie, které doposud nikde jinde neprezentovala, ilustrují situace, místa a osoby, které v jejím životě zanechaly důležitou stopu.

„Odmala tíhnu spíš k dokumentární fotografii. Snímky, jež jsem do soutěže poslala a které jsou součástí mé klauzurní práce, se věnují minulosti. Jsou v nich zaznamenány mé životní okamžiky, které mě formovaly.  Černobílá barva dokresluje atmosféru daného okamžiku a podtrhuje jeho minulost,“ dodala laureátka Ceny veřejnosti.

Využívání digitálních technologií má nepochybně své výhody i rizika. Je na ně potřebné reagovat, a tak jedním z cílů přehlídky Be_on the screen bylo podnítit zájem pedagogů a mladých tvůrců o kreativní využití digitálních technologií a motivovat je k experimentům a sdílení zkušeností z hledání nových možností výtvarné tvorby a edukace. Otázkami, jež se věnují reflexi posunů ve výtvarné tvorbě a výchově vlivem digitálních technologií se na katedře výtvarné výchovy budou odborníci věnovat i v následujících letech. Přehlídka Be_on the screen by se zde totiž měla stát pravidelnou součástí akademického roku.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)