Prvního Dne didaktiky hudební výchovy na PdF se zúčastnila více než stovka studentů a učitelů

Foto: Alžběta Gregorová
Thursday 20 October 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Během Celostátního setkání didaktiků hudební výchovy sdíleli experti v didaktice uvedeného předmětu v prostorách UC UP cenné zkušenosti. Současně studentům příslušného oboru i učitelům z praxe zprostředkovali nové možnosti a inspirace pro výuku v sérii šesti workshopů. Reakce napříč věkovým spektrem účastníků jednoznačně ukázaly, že právě taková setkání budí velký zájem.   

Didaktika je stěžejní předmět při výchově budoucích generací učitelů. Bez ní neabsolvuje své studium žádný posluchač učitelského oboru, a neměl by bez ní vstoupit do praxe tedy žádný učitel. Pro hudební výchovu to platí úplně stejně jako pro jiné předměty. Jak tedy učit hudební výchovu? Jaké jsou trendy?

„Osobně jsme se s kolegy didaktiky hudební výchovy z ostatních univerzit společně potkali po více než dvou letech. První naše setkání se uskutečnilo v pražském Rudolfinu, pak jsme kvůli covidu museli přejít do online režimu. Nyní, když jsme plánovali Celostátní setkání didaktiků hudební výchovy v Olomouci, přemýšleli jsme, co udělat pro to, abychom mohli takové koncentrace odborníků na jednom místě využít také pro naše studenty i učitele z praxe. Vznikl tak nápad uspořádat Den didaktiky hudební výchovy,“ uvedl za organizátory události Jaromír Synek z olomoucké katedry hudební výchovy. S kolegy na katedře se pak dohodli na přípravě šesti workshopů, jejichž lektory se stali právě didaktici HV ze tří různých univerzit. Dopolední cílovou skupinou byli studenti, odpoledne učitelé. Workshopy byly určeny jak pedagogům mateřinek, tak těm, kteří učí na prvním stupni základních škol, i těm, jež působí na jejich druhém stupni i na středních školách. 

„Semináře vedli lidé, kteří mají co nabídnout. Jan Prchal učí na PdF UJEP v Ústí nad Labem, zároveň je jako učitel i v každodenním kontaktu s dětmi na základní škole a našim studentům ukázal, jak s dětmi pracuje. Jeho doménou jsou dětské instrumentální soubory a souborová hra v hodinách hudební výchovy na 2. stupni ZŠ. Stejně tak vynikající byl seminář s Ludmilou Bajerovou, která učí na základní škole a zároveň externě spolupracuje s katedrou hudební výchovy PdF UK v Praze. Její komplexní hudební výchova pro mateřinky je nesmírně inspirativní, přinesla nám hodně nápadů, které lektorka propojila do výjimečného zážitku. Velmi rád jsem oslovil i Hanu Novotnou, která se věnuje hudebně-pohybové výchově na brněnské Masarykově univerzitě a současně na Janáčkově akademii múzických umění,“ vypočetl Jaromír Synek. Nabídnout studentům různé pohledy na výuku hudební výchovy, ukázat jim, jak velká škála možností se ve výuce tohoto předmětu nabízí, je podle něj pro jejich profesní rozvoj velmi podstatné.

Potvrdil to například Šimon Hron, student navazujícího oboru Učitelství hudební výchovy pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy, jehož oslovila hravá až akční výuka Jana Prchala. „Zapojoval nás do různých hudebně-rytmických aktivit s cílem ukázat nám, jak přistupovat k výuce hudební výchovy zábavněji. V semináři měl k dispozici širokou škálu různých hudebních nástrojů, několik typů strunných, například ukulele, banjo, baskytaru, kytaru, pár dechových a velké množství různých bicích a perkusních nástrojů.“

Přínosný byl seminář i pro Martinu Březinovou, učitelku MŠ Helsinská, která potvrdila, že workshop Ludmily Bajerové byl pro ni velkou inspirací, že jí prohloubil vědomosti a nabídl možnost potkat se s kolegy.

„Jednoznačně ho hodnotím pozitivně. Studovala jsem dramatickou výchovu, a tak mi byl nastavený rámec propojení hudby a dramatiky velmi blízký. Nadchla mě nejen vytříbenost v přístupu k tématu paní lektorky, ale i její osvěžující a laskavý přístup. Přínosná je podle mě už možnost vstoupit do role dítěte a nechat se vést po jednotlivých krocích. Právě to postupné a hravé nabalování vedoucí nenápadně ke zvyšování hudebních schopností a dovedností mě okouzlilo. Navíc jsem vnímala příjemné naladění ve skupině pedagogů, která se na workshopu sešla. V tom je, myslím, největší přínos hudby, že nás dovede naladit, jak se říká na ‚společnou notu‘ a přináší radost. Učitel může být společně s dětmi ponořen do hry a všichni mohou prožít krásné chvíle a naučit se něco nového. Těším se, až děti pozvu do ‚Cirkusu ve školce‘, který pro nás Ludmila Bajerová otevřela.“  

Pedagogové na katedře hudební výchovy PdF UP vědí, že uspořádaná akce splnila svůj účel a rádi by na ni v příštích letech navázali.

„Každý z didaktiků je unikátní osobností ve svém oboru, proto je velmi inspirující, když se můžeme setkávat, sdílet své zkušenosti, informovat se o svých aktivitách a vzájemně si třeba i pomoci při práci se studenty a učiteli z praxe. Jde nám o to, abychom o sobě věděli a mohli si být vzájemné užiteční, a to ku prospěchu hudební výchovy,“ uzavřel Jaromír Synek, s radostí, že na myšlenku realizovat na PdF UP Den didaktiky hudební výchovy vstřícně již od počátku zareagovalo vedení pedagogické fakulty a organizaci celé akce podpořilo.

Celostátní setkání didaktiků hudební výchovy i Den didaktiky hudební výchovy PdF UP se uskutečnily 13. října v prostorách Uměleckého centra UP. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)