Prvními vysokoškoláky v rodině je na většině fakult více než polovina studujících

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Sunday 8 January 2023, 8:00 – Text: Andrea Sojková

Kolik je na Univerzitě Palackého studujících, kteří jsou prvními vysokoškoláky v rodině, s kým konzultovali své rozhodnutí jít na vysokou školu a kdo jim nejvíce pomáhá v orientaci ve vysokoškolském prostředí. To zjišťovalo dotazníkové šetření, jehož výsledky pomohou univerzitě nejen při zlepšování služeb a podpory zaměřených na studentky a studenty, ale i v mezinárodních hodnoceních.

Do šetření se zapojilo celkem 3013 respondentů, tedy 12 % ze všech studentek a studentů na UP. Bylo zjištěno, že 44 % respondentů jsou studující první generace, přičemž na většině fakult je jejich podíl více než poloviční, s výjimkou lékařské fakulty, kde se nejedná ani o třetinu studujících.

Rozhodnutí jít na vysokou školu dotázaní nejčastěji konzultovali se svou rodinou, přičemž tuto možnost volili častěji studující z další generace. Co se týče orientace ve vysokoškolském prostředí, uváděli respondenti nejčastěji, že jim pomáhají ostatní studentky a studenti. 

„Jsem velmi rád, že se takto velké množství studentů zapojilo do šetření. A nesmírně mě těší, že téměř polovina z nich se hrdě hlásí k první generaci studujících na vysoké škole. A těší mě také, že právě pro ně je důležitou oporou solidarita a pomoc starších spolužáků,“ říká k realizovanému šetření prorektor pro studium Vít Zouhar.

Výsledky průzkumu jsou shrnuty na webových stránkách oddělení strategie a kvality, kde je k dispozici i podrobná závěrečná zpráva.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)