Rekreologie v novém, připraví odborníky na management volného času

Foto: Adéla Vymazalová, archiv katedry rekreologie
Monday 4 March 2024, 12:00 – Text: Martin Višňa

Navazující magisterské studium rekreologie na Fakultě tělesné kultury UP prošlo proměnou. Nově je pojato více prakticky a podporuje podnikatelského ducha studentů. Ti po absolvování najdou uplatnění ve vedení společností a organizací zaměřujících se na volnočasové aktivity, zdravý životní styl, sport či cestovní ruch.

Ekonomika a management volného času, výchova v přírodě, životní styl nebo aktivní formy cestovního ruchu – to jsou oblasti, v nichž studenti nového navazujícího magisterského programu Rekreologie – management volného času získají teoretické znalosti a praktické dovednosti.

„Součástí studia je kromě teoretických předmětů také příprava vlastního projektu, ať už komerčního či nekomerčního charakteru, kterému se budou studenti věnovat vlastně už od úvodního kurzu. Pravidelně se přitom budeme scházet na předmětech probíhajících formou ateliérů, kde budeme projekty konzultovat a dávat zpětnou vazbu. Důraz také klademe na využívání nejnovějších informací a moderních technologií a nástrojů, jako je například umělá inteligence,“ přiblížil vedoucí katedry rekreologie Zdeněk Hamřík.

Vytvořený projekt bude také důležitou součástí závěrečných zkoušek. „Státnice budou obhajobou portfolia, které se bude skládat jednak z projektu, který student připraví, a jednak také z dalších výstupů a výsledků z průběhu studia, jako jsou seminární práce, záznamy z praxe nebo zpětné vazby. Nerezignujeme tím však na ověření teoretických znalostí studenta, zajímá nás, jak je student ve své činnosti využil a dokázal aplikovat,“ doplnil vedoucí katedry.

Dvouletý program připraví odborníky na management volného času, kteří najdou uplatnění například jako manažeři rekreačních center, center volného času nebo sportovních klubů, jako podnikatelé v oblasti volného času, zdravého a aktivního životního stylu a cestovního ruchu, také jako specialisté na řízení projektů v těchto oblastech ve veřejné a státní správě nebo jako odborní poradci, konzultanti či výzkumníci. Studium FTK UP nabízí v prezenční i kombinované formě.

Zájemci se mohou přihlašovat do 15. března.

Další informace k programu jsou k dispozici zde, o katedře rekreologie pak na rekre.upol.cz.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)